OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel
Id projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelDěkanát FF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceProjekt je zaměřen na posílení pedagogických kompetencí učitelů ZŠ a víceletých gymnázií vpřírodovědných předmětech (biologie, chemie, fyzika, zeměpis a mezipředmětový přesahpolytechnické výchovy a matematiky) prostřednictvím propojení pedagogického světa teoretického apraktického na bázi Společenství praxí, které provedou 2 cykly akčního výzkumu důrazem naindividuální potenciál každého žáka. Metodické výstupy projektu zohlední potřeby žáků nadaných,intaktních a speciálními potřebami.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku