OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vzdělání základ života
Id projektuCZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období9/2016 - 8/2019
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
AnotaceZisk kvalitního vzdělání dětí je základní nástroj emancipace romské komunity i budoucí prosperity všech občanů v rámci naší společnosti. Spolupráce s 9 mainstreamovými MŠ, ZŠ a 1 VŠ v Ostravě přispěje k rozvoji a zkvalitnění inkluzivního vzdělávání, kdy se romské děti, děti se SVP i děti z majority společně vzdělávají. Cílem je 300 romských dětí a dětí se SVP na kvalitních školách, rozvoj proinkluzivních kompetencí 60 pedagogů a 30 studentů a angažovaný hlas 30 romských rodičů ve vzdělávání.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku