OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Genetika a epidemiologie Alzheimerovy choroby
Id projektu16-31207A
Hlavní řešitelprof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
Období4/2016 - 12/2019
PoskytovatelGP Min. zdravotnictví
Stavřešený
AnotaceAlzeimerova choroba celosvětově postihuje většinu z více než 38 milionů pacientů s demencí. Dle České Alzheimerovské společnosti se výskyt ACH v České republice odhaduje na cca 130 000 nemocných. Na vzniku onemocnění se podílí především genetická zátěž, faktory vaskulární a psychosociální. Na narůstajícím výskytu ACH se mimo jiné podílí i stárnutí populace. Proto je zřejmé, že ACH bude v nejbližší budoucnosti obrovskou výzvou pro veřejné zdravotnictví a léčebný systém, zejména u starších lidí i v České republice. Projekt navazuje na již probíhající a v prosinci 2015 končící projekt Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby podporovaný IGA MZ ČR NT11152-6/2010, který měl řadu významných výstupů. V rámci projektu bude vyšetřeno 300 nemocných a 300 kontrolních osob. Bude ověřováno působení především genetických rizikových faktorů. Projekt přispěje k identifikaci rizikových skupin, zdokonalení monitorování rizikových faktorů pro posouzení

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku