OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Festival umění a nezávislých her /LAG
Id projektuCreative Europe_Culture
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Období8/2015 - 7/2019
PoskytovatelFakulta umění, Ostatní projekty EU
Stavřešený
AnotacePlánovaná realizace projektu, do značné míry vychází z oblasti spojené s grafickým designem. Plánované aktivity projektu se vztahují právě k tomuto tématu. V rámci realizace aktivity LAG Arény, se vyhlášená soutěž bude opírat o co nejlepší využití konceptů grafického designu za strany studentu středních škol. Při realizaci workshopu LAG Game Jam budou studenti navrhovat a připravovat prototyp grafické hry od nuly. V průběhu realizace aktivity LAG Edu proběhne mezinárodní konference za účasti odborníků z řad uměleckého průmyslu a souvisejícího tématu her. Cílem konference bude seznámit účastníky s principy a koncepcí grafického designu v tvůrčím umění a procesech, seznámit účastníky s technickými a technologickými požadavky a předpoklady, které jsou nezbytné k procesu kulturní a umělecké tvorby včetně tvorby her a prací interaktivního charakteru. V průběhu aktivit bude mít široká veřejnost možnost seznámit se specifickou oblastí grafického designu a konkrétních nástrojů. Široké veřejnosti budou aktuální informace o realizace projektu zpřístupněny webovými stránkami, určenými pro tento projekt.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku