OU > O univerzitě > Úřední deska > Pracovní příležitosti

Pracovní příležitosti

Odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností pro zoologii

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře biologie a ekologie

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru biologie,
 • vědecká hodnost v oboru zoologie (minimálně Ph.D., popř. CSc.),
 • vysokoškolská učitelská praxe – minimálně 5 let,
 • publikační činnost v oboru behaviorální ekologie, etologie a mammaliologie.

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. ledna 2018 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 20% (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 7. prosince 2017 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

 • Přírodovědecká fakulta OU,
  personální oddělení,
  Bc. Šárka Gazdová,
  30. dubna 22,
  701 03 Ostrava 1
 • telefon: 553 46 2107
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub