OU

Pavel Drozd

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: R 204, budova R
L 240, budova L
funkce:prorektor pro vědu a tvůrčí činnost
obor činnosti:pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)31700
Environmentální centrum ENC31990
Rektorát 90000
telefon, mobil: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
e-mail: pavel.drozd@osu.cz
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2012doc., Ekologie, Modelování a kvantitativní analýza biologické diverzity, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
1994 - 1998Ph.D., Ekologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ekologie lesa
1989 - 1994Mgr., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, učitelství matematika - biologie

Praxe

2015 - dosudProrektor OU pro řízení vědy a tvůrčí činnosti
2012 - dosudInstitut environmentálních technologií, Ostravská univezita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, vědecký pracovník
1997 - dosudOstravská univezita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, docent
1998 - 1999Insect Ecology Project, Entomologický ústav AVČR (České Budějovice) a Bishop Museum (Honolulu), post-dok.

Odborné zaměření

 • biologická diverzita (hmyz, rostliny),
 • evoluce vztahů mezi herbivorním hmyzem a rostlinami,
 • bioindikační vlastnosti hmyzu,
 • analýza biologických dat.

Přednášené předměty

 • Ekologie (numerická ekologie, populační a evoluční ekologie)
 • Evoluční biologie
 • Biostatistika
 • Moderní analýza biologických dat

Granty

2014 - 2016Why are there more species of insect herbivores and parasitoids in tropical than temperate forests? GA14-04258S
2009 - 2013Hybrid zones and the dynamics of evolution of asexuality among European loaches (Cobitis) GAČR 206/09/1298. C.I.
2007 - 2009Host specificity and species diversity of bryophagous insect communities - key factors analysis. GA ČR 206/07/0811 P.I.
2000 - 2002Species richness and host specificity of leaf-chewing insects: a comparison between temperate and tropical communities. (GA AV B6187001), P.I.
1999 - 2001Host specificity and species richness of sapsucking insects feeding on lowland rainforest: an outcome of ecological factors or evolutionary history? (GA CR 206/99/1112), C.I.
1998 - 2000Host Specificity and Species Richness of Tropical Insect Herbivores in New Guinea: An Outcome of Ecological Factors or Evolutionary History? (NSF: DEB-9707928), postdoc.
1995 - 1997State and developmental trends of floodplain forests in the region of Pálava, Southern Moravia, with regard to their bio­diversity and stability (GEF - Biodiversity Protection in the Czech Republic), junior researcher.
1995 - 1996Monitoring of environmental changes of the Nové Mlýny reservoirs (Czech Ministry of Environment, AOPK CR 93-29), junior researcher.
1994 - 1996Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO (GA CR), junior researcher.

Členství

 • Vědecká rada OU
 • Česká společnost pro ekologii
 • Česká statistická společnost
 • Česká entomologická společnost

Publikační činnost

Software

Kapitoly v knihách

 • Dolný A., Waldhauser M., Bárta D. & Drozd P., 2008: Základní rozbor výsledků [Basic analysis of results], pp. 106-129. In: Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. et al.: Vážky České republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření/ The Dragonflies of the Czech Republic. Ecology, Conservation and Distribution. Český svaz ochránců Vlašim, Vlašim.


Nepodařilo se načíst záznamy.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy.Nepodařilo se načíst záznamy.Kancelář podpory mezinárodního výzkumu a mobilit v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období5/2014 - 12/2017
PoskytovatelEUPRO
Stavřešený
Proč mají tropické lesy více druhů hmyzích herbivorů a parazitoidů než lesy mírného pásma?
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2016
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Podpora vytváření podmínek pro zvyšování kvality a výkonů v oblasti VaV
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Rozvoj aktivit OU v oblasti komercionalizace a transferu znalostí, vytváření podmínek pro tyto aktivity
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Vytvoření studijních materiálů k předmětům zaměřených na sběr a vyhodnocení ekologických dat
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Dotační titul 3 -druhová diverzita a hostitelská specializace parazitoidů modelových skupin hmyzu
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 8/2015
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Life Science Researcher Centre, 3. rok
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Zoologické dny Ostrava 2014
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2014 - 6/2014
PoskytovatelNezařazené projekty
Stavukončený
Hybridní zóny a dynamika evoluce asexuality komplexu evropských sekavců (Cobitis)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Elektronické materiály pro výuku biostatistiky a kvantitativní biologie
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Hostitelská specializace a druhová diverzita bryofágního hmyzu - analýza klíčových faktorů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Druhové bohatství a hostitelská specializace herbivorního hmyzu: srovnání tropických a temperátních společenstev
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/2000 - 12/2002
PoskytovatelJuniorský grantový projekt GA AV
Stavukončený
Hostitelská specializace a diverzita sajícího hmyzu v nížinném deštném lese: výsledek ekologických faktorů nebo evoluční historie?
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Období1/1999 - 12/2001
Poskytovatel
Stavukončený