OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty > Operační programy

Projekty Evropské Unie

Vzdělávací programy

Programy celoživotního učení

 

Programové období 2014-2020

OP výzkum, vývoj a vzdělávání období

 

Programové období 2007-2013

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace


Řešitelské projekty

Spoluřešitelské projekty

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)


Řešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)

Spoluřešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)

 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)


Řešitelské projekty

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)


Řešitelské projekty

Spoluřešitelské projekty

 

Programové období 2004-2006

Řešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)

 

Spoluřešitelské projekty Ostravské univerzity v Ostravě (abecední řazení)

facebook
instagram
youtube
twitter
google+
linked in
rss
social hub