OU

Milan Cieslar

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Milan Cieslar, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 524, budova SA
funkce:vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
obor činnosti:kresba, malba, prostor (Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ)
katedra / středisko (fakulta): Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2538
e-mail:
osobní WWW stránka:http://milancieslar.webnode.cz/Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

In agone, Přerov: Galerie města Přerova, In agone, Přerov. 2017.
Cieslar, M. In agone, Přerov: Galerie města Přerova, In agone, Přerov. 2017.
Jak powstaje cisza, Jak vzniká ticho: Jak vzniká ticho. 2017.
Jak powstaje cisza, Jak vzniká ticho: Jak vzniká ticho. 2017.
Konverzace uměním: Konverzace uměním. 2017.
Ohlédnutí: Ohlédnutí. 2017.
Užitečná symbióza 2 / Useful Symbiosis 2: Výtvarná výchova v interakcích. 2017.
Zwei horizonte: MUSEUM SCHLOSS HERZBERG DER STADT HERZBERG AM HARZ, Německo. 2017.
Cieslar, M. Autorská výstava bakalářských prací 2016 a volné tvorby studentek katedry výtvarné výchovy PdF OU: Nikola Milotová, Lucie Kolesárová, Klára Prokopowská. 2016.
Cieslar, M. Expresivita vo výchove I. In: Expresivita vo výchove I 2016 Bratislava. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. s. 25-38. ISBN 978-80-223-4220-9.
Cieslar, M. Kaleidoskopy. 2016.
Cieslar, M., Chovanec, I., Lasotová, D., Tkačík, O., Imielska, J., Rammer, S., Kalmuczak, S., Tyczynska, A., Gnauck, K. a Gnauck, S. Mikrokosmos 3: Mikrokosmos 3. 2016.
Cieslar, M., Imielska, J., Rammer, S., Lasotová, D., Tkačík, O., Chovanec, I., Kolmuczak, S., Tyczynska, A., Gnauck, K. a Gnauck, S. Mikrokosmos 3: Mikrokosmos 3. 2016.
Cieslar, M. Nade mnou: Nade mnou. 2016.
Cieslar, M., Chovanec, I., Vorel, O., Lepík, K., Dirnerová, A., Kozubík, P., Krčmář, V., Nováková, G., Smetanová, T. a Varmuža, V. Ostrava art 2016: Ostrava art 2016. 2016.
Sztablová, D., Cieslar, M. a Jedlička, I. L. VIZUÁLNÍ PERCEPCE JAKO JEDEN Z MOŽNÝCH PROBLÉMŮ ZKOUMÁNÍ CHARAKTERISTIK RŮZNÝCH ÚROVNÍ NADÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU A VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ UČITELSTVÍ VÝTVARNÉHO OBORU ? VÝTVARNÉ VÝCHOVY ? PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU SNÍMÁNÍ POHYBU OČÍ (METODOU EYE-TRACKINGU). 2016.
Cieslar, M. a Jedlička, I. L. Vizuální percepce jako jeden z možných problémů zkoumání charakteristik středoškolských studentů výtvarného oboru a vysokoškolských studentů učitelství výtvarného oboru ? výtvarné výchovy ? prostřednictvím systému snímání pohybu očí (metodou EYE-TRACKINGU): Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných žáků (Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů (VCEEP) Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, později Pracovní skupiny pro výzkum edukace nadaných, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2016.
Cieslar, M. Zakryto bílou: Zakryto bílou. 2016.
Cieslar, M. Jurský park. 2015.
Cieslar, M. Mikrokosmos. 2015.
Cieslar, M. Osmisměrky, Dáša Lasotová, Galerie Mira, Planetárium Ostrava. 2015.
Cieslar, M. Proměna vody v krajině, Galerie Mira, Planetárium Ostrava. 2015.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. 2015.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. 2015.
Cieslar, M. Uniwersytet artystyczny w Poznaniu. Wydzial edukacii artystycznej.. 2015.
Cieslar, M. Využití chytrého telefonu při výuce výtvarné výchovy: CREA-AE 2015. In: KREATÍVNE REFLEXÍVNE EMOCIONÁLNE ALTERNATÍVNE UMELECKÉ VZDELÁVANIE: CREA-AE 2015. 1. vyd. Zohor : Virvar, 2015. 399 s. ISBN 978-80-89693-09-2. 2015-05-05 Bratislava. Bratislava: Zohor : Virvar, 2015, 2015. Zohor : Virvar, 2015, 2015. s. 287-292. ISBN 978-80-89693-09-2.
Cieslar, M. Zlatý padák, Petr Hajdyla, Galerie Mira. 2015.
Cieslar, M. Malba. 2014.
Cieslar, M. Malba. 2014.
Cieslar, M. Salón Jurského parku. 2014.
Cieslar, M. a Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2014.
Cieslar, M. malba, Slezskoostravská galerie, Ostrava. 2013.
Cieslar, M. malba, ZUŠ, Karviná. 2013.
Cieslar, M. Mikrokosmos. 2013.
Sztablová, D. a Cieslar, M. PROICIO1 : Esteticko - sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech. 2013.
Cieslar, M. Téma náhody v malbě při práci se studenty na katedře výtvarné výchovy PdF OOstravské univerzity. In: Kreatívne vzdelávanie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava. 2013.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2013.
Cieslar, M. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. 2013.
Cieslar, M. Karvinský salón. 2012.
Cieslar, M. Malba, Červený kostel, Hlučín. 2012.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2012.
Cieslar, M. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. 2012.
Cieslar, M. Galerie MaM, Ostrava. 2011.
Cieslar, M. Galerie Pod věží, Kaviná. 2011.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy. 2011.
Cieslar, M. Uniwersytet artystyczny w Poznaniu, Wydzial edukacii artystycznej. 2011.
Cieslar, M. Uniwersytwt artystyczny w Poznaniu, Wydzial edukacii artystycznej. 2011.
Cieslar, M. Karvinský salón VII.. 2010.
Cieslar, M. Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulte, katedra výtvarné výchovy. 2010.
Cieslar, M. Malba. 2010.
Cieslar, M. Malba. 2010.
Cieslar, M. Malovaný rovník. 2010.
Cieslar, M., Chovanec, I., Vorel, O. a Lepík, K. Ostrava z druhé strany. 2010.
Cieslar, M. Příroda jako inspirační prostředí rozvoje tvůrčího prostorového myšlení budoucích učitelů primární školy. 2010.
Cieslar, M. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulte, katedra výtvarné výchovy. 2010.
Cieslar, M. Česká spořitelna, Ostrava. 2008.
Cieslar, M. Galerie Mlejn, Ostrava, Ostrava art. 2008.
Cieslar, M. Galerie ve vile, Kopřivnice. 2008.
Cieslar, M. Městské muzeum a galerie v Hranicích. 2008.
Cieslar, M. Městské muzeum Krnov. 2008.
Lasotová, D., Vorel, O., Terčová, M., Chovanec, I., Cieslar, M., Kubová, I., Lepík, K. a Titor, I. OSTRAVA ART. 2008.
Sztablová, D., Lasotová, D., Chovanec, I., Lepík, K., Kubová, I., Terčová, M., Vorel, O. a Cieslar, M. RZEZBA W MIESCIE.. 2008.
Cieslar, M. Karvinský salón VI. ročník. 2007.
Cieslar, M. Univerzita Komenského, Bratislava. 2007.
Lasotová, D., Lepík, K., Vorel, O., Terčová, M., Titor, I., Chovanec, I., Sztablová, D., Cieslar, M. a Kubová, I. Výstava katedry VV. 2007.
Cieslar, M. Výstava prací doc. PaedDr. Michaely Terčové. 2007.
Cieslar, M. malba. 2006.
Cieslar, M. Výtvarné prostorové činnosti posluchačů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na kurzu letních výtvarných aktivit v přírodě. In: Konference na téma: Retrospektiva a perspektivy poslání PdF UK v Bratislavě, sekce Retrospektiva a perspektivy výtvarné a hudební výchovy. Bratislava. 2006.
Cieslar, M. Karvinský salón V. ročník. 2005.
Cieslar, M. Samostatná výstava v galerii Chagall, Librex, malba. 2005.
Cieslar, M. Zahájení výstavy Michaely Terčové. 2005.
Cieslar, M. Výstava z kurzu výtvarných aktivit v přírodě. 2004.
Cieslar, M. Sympozium textilní a ateliérové tvorby katedry výtvarné výchovy Pdf OU. 2003.
Cieslar, M. malba. 2002.
Cieslar, M. malba. 2002.
Cieslar, M. malba. 2002.
Cieslar, M. malba. 2000.
Cieslar, M. Mezinárodní sympozium uměleckého smaltu. 2000.
Cieslar, M. malba. 1998.
Cieslar, M. malba. 1995.
Cieslar, M. Malba. 1995.


ZkratkaNázev předmětu
MSCJ1Současný č. jazyk a jeho výv. tendence 1
MSDV2Didaktika dramatické výchovy
AT2V1Ateliérová tvorba 1-Kresba,Grafika,Malba
AT2V2Ateliérová tvorba 2 - textil
AT2V3Ateliérová tvorba - Environment
AVEATProfession Training in Secondary Schools
AVEGDProfession Training in Secondary Schools
AVEPDProfession Training in Secondary Schools
AVEUMProfession Training in Secondary Schools
BVV1Výtvarná výchova 1
BVV2Výtvarná výchova 2
BVV3Výtvaná výchova 3
DIPBSeminář k bakalářské práci
GR11VGrafika 1
JATE3Ateliérová tvorba III. - textil
KSARTSeminář k arteterapii
KU1RVKurz výtvarných aktivit 1
MSMALMalba
MSVV1Výtvarná výchova s didaktikou 1
MSVV2Výtvarná výchova s didaktikou 2
MSVV3Výtvarná výchova s didaktikou 3
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJMObhajoba diplomové práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
P-BARBizuteria arystyczna
P-FOTTwórcza fotografia
RE1VAReflektované výtvarné aktivity
SNVTHVýtv. techniky v edukaci handicapovaných
SPGVVVýtv. výchova- Výtvar.zkušenost.aktivity
SSARTSeminář k arteterapii
TX11VTextil 1
VYTHGVýtvarné hry a inspirace (grafika)
VYTHMVýtvarné hry a inspirace (malba)
VYTHRVýtvarné hry a inspirace
VYTHSVýtvarné hry a inspirace (šperk)
VY1AVVýtvarná výchova
VY1A1Výtvarné vyjadřování 1
VY1A2Výtvarné vyjadřování 2
WNVTHVýtv. techniky v edukaci handicapovaných
YR1VAReflektované výtvarné aktivity
2AGR3Ateliérová tvorba - Grafika 3
2AMA1Ateliérová tvorba - Malba 1
2ATE1Ateliérová tvorba - Přírodní materiály 1
2ATE2Ateliérová tvorba - Přírodní materály 2
2ATE3Ateliérová tvorba - Přírodní materiály 3
2ATT1Ateliérová tvorba 1
2ATT2Ateliérová tvorba 2
2ATT3Ateliérová tvorba 3
2FOTOFotografie
2JDP1Diplomový seminář 1
2JMI1Vizuální tvorba 1 - Mater. interpretace
2JMI2Vizuální tvorba 2 - Mater. interpretace
2JMI3Vizuální tvorba 3 - Mater. interpretace
2JSV1Volitelný seminář 1
2JSV2Volitelný seminář 2
2JSV3Volitelný seminář 3
2PROSProstorová tvorba
3DPZ3Materiálové interpretace
3DVT1Výtvarná tvorba 1
3DVT2Výtvarná tvorba 2
3JGR3Grafika - Tisk z plochy a skrze síto
3JGZ1Grafika 1
3JMA4Malba - Volitelně tématická
3JPT5Prostorová tvorba - Přírodní materiály
3JPZ5Materiálové interpretace 1
3JPZ6Materiálové interpretace 2
3JSVDRozšířující cvičení z prakt. disciplín
3JVT1Praktické výtvarné cvičení 1
3JVZ1Koncipování bakalářské práce 1
3JVZ2Koncipování bakalářské práce 2
3MALCMalba B
3PRO1Prostorová tvorba - textil
3SOC1Sochařství 1
3SOC2Sochařství 2
3VTE1Výtvarná tvorba 1 - Přírodní materiály
3VTE2Výtvarná tvorba 2 - Přírodní materiály
5KVAKurz výtvarných aktivit v přírodě
5PSV1Psychodidakt. výtvarné výchovy 1 s praxí
5PSV2Psychodidakt. výtvarné výchovy 2 s praxí
5PSV3Psychodidakt. výtvarné výchovy 3 s praxí
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SVK1Svět výtvarné kultury 1
5SVK2Svět výtvarné kultury 2
5SVK3Svět výtvarné kultury 3
5SVK4Svět výtvarné kultury 4
5VEK1Svět výtvarné kultury 1
5VEK2Svět výtvarné kultury 2
5VEK3Svět výtvarné kultury 3
5VEK5Kurz výtvarných aktivit
5VIKASvět výtvarné kultury (kresba a grafika)
5VIKBSvět vizuální kultury (malba)
5VIKCSvět vizuální kultury (prostor, textil)
5VIKEDítě a výtvarný svět C
55EK1Svět výtvarné kultury 1
55EK2Svět výtvarné kultury 2
55EK3Svět výtvarné kultury 3
55EK5Kurz výtvarných aktivit
55IKBSvět výtvarné kultury (malba)
55IKCSvět výtvarné kultury (prostor, textil)
55KVAKurz výtvarných aktivit přírodě
55VK1Svět výtvarné kultury 1
55VK2Svět výtvarné kultury 2
55VK3Svět výtvarné kultury 3
55VK4Svět výtvarné kultury 4
WYVZ2Specializace zájmové činnosti II
WYVZ1Specializace zájmové činnosti I
WYVZ2Specializace zájmové činnosti II


AutorNázev práceTypRok
Gemelová TerezaEbru a jádiplomová 2018 
Klebercová PavlaKrajina Dětmarovic (land art)diplomová 2018 
Jančíková EvaKocour - šitý papírový objektdiplomová 2017 
Kociánová MariePověst z Radhoště (komiks)diplomová 2017 
Maderová MarkétaVzpomínky z putování po Beskydechdiplomová 2017 
Návratová DominikaVolná plastika (Inspirace oděvem)diplomová 2017 
Szczuková MagdalénaJiná dimenzediplomová 2017 
Ševčíková NikolOtisky těladiplomová 2017 
Vilkusová KatrinAndělé všedního dnediplomová 2017 
Zejdová EliškaVyřezávaný objekt - moje rodinadiplomová 2017 
Kvapilová KláraGraficky design časopisudiplomová 2016 
Válková JanaRegionální pověst z Bruntálska - komiksdiplomová 2016 
Lipowská RenátaMotivace žáků středních škol a dospělých ke studiu na základních uměleckých školáchdiplomová 2015 
Doleželová JuditaUkryto v textiludiplomová 2014 
Sedlářová PetraOsud a úděl člověkadiplomová 2014 
Sobková MagdalénaSendiplomová 2014 
Černá KateřinaŽeny v mé rodinědiplomová 2013 
Mladěnková LucieTanecdiplomová 2013 
Sikorová JanaFotografie-médium pravdy, iluzí i lžídiplomová 2013 
Küfnerová JanaGenius loci Domažlickadiplomová 2010 
Hamplová DanielaZahradydiplomová 2009 
Haratková KamilaZahradydiplomová 2009 
Jurošková PetraLiebe Franz...diplomová 2009 
Kantorová LucieHledání a nalézánídiplomová 2009 
Suszková AlinaPohyb- gestická malbadiplomová 2009 
Šiška MichalFigura a její detailní fragmenty v malbědiplomová 2009 
Turková RenátaBarva a její uplatnění při práci s dětmi na 1. stupni základní školydiplomová 2009 
Dudzik EvaProstor pro světlo - objektydiplomová 2008 
Holečková KateřinaMé nebe...diplomová 2008 
Hořínková LenkaSny mě provázejí životemdiplomová 2008 
Puchalová DominikaInspirace barvou při výtvarných činnostech s dětmi na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Šindlerová EvaVýtvarné hry a experimenty s prostorem ve výtvarných setkáních s dětmi na 1. stupni základního vzdělávánídiplomová 2008 
Chovancová LuciePaličkovaná maskabakalářská 2018 
Válková HanaSvět zvířat v reprodukčních a fantazijních představách dětíbakalářská 2018 
Blahová ZuzanaStopy krajiny na fotopapířebakalářská 2017 
Franerová DominikaTvůrčí výtvarné činnosti v landartových aktivitách s dětmi v mateřské školebakalářská 2017 
Lee MartinaInsomnia - autoportrét (fotografie)bakalářská 2017 
Macečková SimonaŠitá krajinabakalářská 2017 
Marcová VendulaSkrytá identita - portrét (malba)bakalářská 2017 
Nádraská HedvikaFigury z drátubakalářská 2017 
Průdková BarboraTransformace nalezených předmětů do volného objektu - ptácibakalářská 2017 
Seibertová MarieInspirace plody a semeny a jejich transformace do volné plastikybakalářská 2017 
Bátrlová LucieFotografie tancebakalářská 2016 
Blažková ŠárkaKatarzebakalářská 2016 
Dirnerová AnnaVýznam kresby v předškolním věkubakalářská 2016 
Finstrlová KristýnaDívám se s dětmi do zahradybakalářská 2016 
Horáková LucieVyužití plastů při výtvarných činnostech v MŠbakalářská 2016 
Jarošová MonikaGrafický manuál pro Základní uměleckou školu Ivo Žídka v Kravaříchbakalářská 2016 
Kolesárová LuciaKúsok z tebabakalářská 2016 
Macháčová VeronikaPapírové objektybakalářská 2016 
Ondráková ŠárkaRecyklacebakalářská 2016 
Steschnerová PavlínaPexesobakalářská 2016 
Widenka AndreaKrajina Bystřice (Abstraktní malba)bakalářská 2016 
Gemelová TerezaEbrubakalářská 2015 
Hanáková PavlaMůj život v klubíčku (výtvarné činnosti dětí v mateřské škole se zaměřením na kresbu)bakalářská 2015 
Klebercová PavlaSocha jako světelný objektbakalářská 2015 
Kozlová MartinaKoláž (na básně Jana Skácela)bakalářská 2015 
Kvapilová KarolínaVýtvarná podoba knihy Neila Gaimana Koralinabakalářská 2015 
Návratová DominikaKlobouky - prostorové objekty (odpadový materiál firmy TONAK)bakalářská 2015 
Szczuková MagdalénaCesta životabakalářská 2015 
Veselá KamilaAutorský šperkbakalářská 2015 
Vilkusová KatrinAutoportrétbakalářská 2015 
Jančíková EvaKrajina, ve které žijibakalářská 2014 
Janečková VeronikaKrajina a světlobakalářská 2014 
Jeřábková TerezaGrafické řešení potisku triček pro město Ostravabakalářská 2014 
Krahulíková VeronikaKinetický objekt (Papír)bakalářská 2014 
Kvapilová KláraGrafický manuál jazykové školy Hello.bakalářská 2014 
Svitačová BeátaAutorská pohádka ( ilustrace - leporelo ) - malba.bakalářská 2014 
Válková JanaBruntál, město mých vzpomínekbakalářská 2014 
Bubová NatálieTarot (malba)bakalářská 2013 
Chmielová SimonaPortrét- malbabakalářská 2013 
Drapa EdgarIndustriální architekturabakalářská 2013 
Kokyová KláraPohádka: prostorová tvorbabakalářská 2013 
Kulová LenkaZoologická zahradabakalářská 2013 
Machotová MichaelaPohádky Hanse Christiana Andersena (počítačová grafika)bakalářská 2013 
Slováková DominikaČasoprostorbakalářská 2013 
Kafková KamilaKomunikacebakalářská 2012 
Sobková MagdalénaAlenka v říši divů (fotografie)bakalářská 2012 
Vyklická HanaRůstbakalářská 2012 
Koniuchová AlenaLoukabakalářská 2010 
Kozáková DanielaFOTOGRAFOVÁNÍ S DĚTMI V MATEŘSKÉ ŠKOLEbakalářská 2010 
Lužová JanaCesty v příroděbakalářská 2010 
Holubová HanaVýtvarné činnosti vhodné pro práci s dětmi v mateřské školebakalářská 2009 
Hyklová MichaelaVýtvarná tvorba dětí v předškolním věku se zaměřením na kresbubakalářská 2009 
Jonczy GabrielaVýtvarné možnosti keramiky v práci s dětmi předškolního věkubakalářská 2009 
Kočí NatálieOtisky a struktury ve výtvarných činnostech s dětmi v mateřské školebakalářská 2009 
Marková HelenaTvořivost dětí při výtvarných činnostech v mateřské školebakalářská 2009 
Sochová HanaVýtvarná prostorová činnost v přírodě při práci s dětmi v mateřské škole - land-art.bakalářská 2009 
Špačková JanaKresebné činnosti a činnosti s barvou při rozvoji tvůřčího potenciálu dětí v mateřské školebakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub