OU

Kateřina Malachová

Kateřina Malachová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
místnost, podlaží, budova: L 205, budova L
funkce:
obor činnosti:pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
katedra / středisko (fakulta): Katedra biologie a ekologie (Přírodovědecká fakulta)
Environmentální centrum ENC
telefon, mobil: 553 46 2315
731 444 489
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.ZkratkaNázev předmětu
1BC1LBiologie I. - cvičení
1BI1LBiologie I.
2BC2LBiologie II.
2BI2LBiologie II.
APLGEAplikovaná genetika
APMIKAplikovaná mikrobiologie
BAKAPBakalářská práce
BAKPRBakalářská práce
BBD1Biologie vývoje dítěte
BC1LFBiologie I. - cvičení
BIOTEBiotechnologie
BI1LFBiologie I.
BI2LFBiologie II.
CYTGECytogenetika
DIPPRDiplomová práce
DIPPSDiplomová práce
DIPRADiplomová práce
DIPR1Příprava diplomové práce 1
DIPR2Příprava diplomové práce 2
DIPSEPříprava diplomové práce 2
DIPSSPříprava diplomové práce 2
EKMIKEkologie mikroorganismů
EKTOXZáklady ekotoxikologie
GEMIKGenetika mikroorganismů
GENECGenetika (cvičení)
GENEPGenetika (přednáška)
GENESGenetika
GENETGenetika
GENEUGenetika
GENTOToxikologie a genotoxikologie
GENTSGenetika
GENZSObecná biologie
MIKAEZáklady mikrobiologie
MOLGEZáklady molekulární biologie a genetiky
NANOTNanomateriály a živé systémy
OBEBIObecná biologie
OBEBPMolekulární biologie a genetika - př.
OBEMIObecná mikrobiologie
OBMICMikrobiologie (praktika)
OBMIPMikrobiologie (přednáška)
PBAKPPříprava bakalářské práce II
PDIPSPříprava diplomové práce 1
PDIP1Příprava diplomové práce 1
PRBP2Příprava bakalářské práce II
PRS01Specializační seminář 1
PRS02Specializační seminář 2
PRS03Specializační seminář 3
PRS04Specializační seminář 4
PRS05Specializační seminář 5
PRS06Specializační seminář 6
PRS07Specializační seminář 7
PRS08Specializační seminář 8
PRS09Specializační seminář 9
PRS10Specializační seminář 10
PRS11Specializační seminář 11
PRS12Specializační seminář 12
PUDBIPůdní biologie
QBIODBiodiverzita
QCII1Článek v index. imp. časopise 1
QCII2Článek v index. imp. časopise 2
QCII3Článek v index. imp. časopise 3
QCIN1Článek v index. neimp. časopise 1
QCIN2Článek v index. neimp. časopise 2
QCIN3Článek v index. neimp. časopise 3
QEDBVExperimentální design biologic. výzkumu
QEERIEnvironemntální a ekologická rizika
QENMIEnvironmentální mikrobiologie
QMDGTMetodologie detekce genotoxicity a toxic
QMVK1Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 1
QMVK2Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 2
QMVK3Akt. účast na mezinár. vědecké konf. 3
QNVK1Akt. účast na národní vědecké konf. 1
QNVK2Akt. účast na národní vědecké konf. 2
QNVK3Akt. účast na národní vědecké konf. 3
QTOGEToxikologie a genotoxikologie
QVYC1Výuková činnost 1
QVYC2Výuková činnost 2
QZMVPZapojení do mezinárodního výzk. projektu
QZNVPZapojení do národního výzk. projektu
QZSPDZahraniční studijní pobyt dlouhodobý
QZSPKZahraniční studijní pobyt krátkodobý
QZSPSZahraniční studijní pobyt střednědobý
SPEMISpeciální mikrobiologie
SPMIBSpeciální mikrobiologie
SPMIKSpeciální mikrobiologie
SZZEBČást SZZ: Obecné základy exp. biologie
SZZK8Část SZZ: Biologie s didaktikou
WSPMISpecial microbiology
XCNTBNové trendy v biologických oborech
XEKMIEkologie mikroorganismů
XGENZZáklady molekulární biologie a genetiky
XOBBIObecná biologie
XPBAKPříprava bakalářské práce 2
XTRBITrendy v biologických oborech
XZAKMZáklady mikrobiologie
YGENEGenetika
YMIKRZáklady mikrobiologie
YOBBIObecná biologie
YOBSMObecná a speciální mikrobiologie
ZAKMSZáklady mikrobiologie
3ZBCAZáklady biologie člověka a antropologie
7APGEAplikovaná genetika
7APMIAplikovaná mikrobiologie
7BAPRBakalářská práce
7DIPRDiplomová práce
7EKMIEkologie mikroorganizmů
7GEMIGenetika mikroorganizmů
7GENPGenetika (přednáška)
7MIBPMikrobiologie (přednáška)
7NANONanomateriály a živé systémy
7PBP2Příprava bakalářské práce 2
7PDISPokročilý diplomový seminář
7PDP1Příprava diplomové práce 1
7PDP2Příprava diplomové práce 2
7SEM1Specializovaný diplomový seminář 1
7SEM2Specializovaný diplomový seminář 2
7SEM3Specializovaný diplomový seminář 3
7SEM4Specializovaný diplomový seminář 4
7SPMISpeciální mikrobiologie
7TOGEToxikologie a genotoxikologie
7ZAGEZáklady genetiky a genomiky
7ZAMIZáklady mikrobiologie
BI2LFBiologie II.


AutorNázev práceTypRok
Brhel DavidSledování degradačního potencíálu houbových organismů v průtokovém rotačním reaktoru.diplomová 2017 
Pletichová HanaIsolace půdních mikroorganismů s biodegradačním potenciálemdiplomová 2017 
Drápelová LucieVyužití kometového testu k hodnocení genotoxicitydiplomová 2016 
Mazurková MichaelaStudium dekolorizačního potenciálu kmene Trichaptum abietinumdiplomová 2016 
Višňovská DenisaHodnocení biodegradace plastových polymerů vybranými izoláty hubdiplomová 2016 
Andlová ŽanetaIzolace mikroorganismů z lokalit kontaminovaných plasty a testování jejich biodegradačních schopností.diplomová 2015 
Dorňáková VeronikaBiodegradace barviv v rotačním diskovém reaktoru ve vsádkovém a kontinuálním režimudiplomová 2015 
Ihelková LucieAnalýza smíšených kultur hub a bakterií optickou a fluorescenční mikroskopiídiplomová 2015 
Knapová MichaelaBiodegradace intaktních a předupravených plastových polymerů vybranými kmeny mikroorganismůdiplomová 2015 
Králová ZuzanaVyužití in vitro testů genotoxicity ve screeningu mutagenity environmentálních vzorkůdiplomová 2015 
Svorová JanaBiodegradace směsí barviv houbovými organismy v tekutém mediudiplomová 2015 
Čapčová MartinaStudium antimykotických účinků interkalátů obsahujících kovydiplomová 2014 
Dadoková HanaHodnocení genotoxicity v materiálech s dopadem na ŽPdiplomová 2014 
Fojtík JindřichBiodegradace plastů houbovými organismy v podmínkách kultur s pevnou fází (SSF)diplomová 2014 
Konečná JanaCharakterizace kmenů hub pro biodegradaci plastů na pevných a tekutých mediíchdiplomová 2014 
Michná VeronikaVyužití systému ? Biolog ? pro identifikaci mikroorganismů vyskytujících se v potravináchdiplomová 2014 
Podjuklová LenkaVyužití bakteriálních testů pro detekci mutagenity biodegradačních produktů v odpadních vodáchdiplomová 2014 
Tarabová BarboraScreening mutagenity kontaminant životního prostředí pomocí SOS Chromotestudiplomová 2014 
Kantorová MichaelaStanovení vybraných nových antipsychotik v biologickém materiáludiplomová 2013 
Pořízka RomanBiodegradace syntetických barviv ligninolytickými houbami v rotačním diskovém reaktorudiplomová 2013 
Šlosarčíková PavlínaInterakce houby Irpex lacteus s vybranými bakteriálními organismy a jejich vliv na tvorbu houbového biofilmudiplomová 2013 
Válková HanaInterakce houby Dichomitus squalens s vybranými bakteriálními organismy a jejich vliv na tvorbu houbového biofilmudiplomová 2013 
Chlebková LucieVýznam hodnocení genotoxicity v průmyslových odpadních vodáchdiplomová 2012 
Choulíková HanaZdravotní rizika spojená s expozicí pesticidydiplomová 2012 
Cigánková BarboraUplatnění variant Amesova testu v hodnocení enviromentálních mutagenůdiplomová 2012 
Havlíková LenkaSledování účinnosti biodegradace textilních barviv Amesovým testemdiplomová 2012 
Staňková KarinScreeningové hodnocení vlivu farmaceutické výroby na ŽPdiplomová 2012 
Tobolová PavlínaVýznam testu genotoxicity při vývoji nových materiálůdiplomová 2012 
Haramijová SabinaHodnocení antimikrobiálních učinků interkalátů obsahujících kovy.diplomová 2011 
Varmužová JanaSrovnání citlivosti klasického a miniaturizovaného testu genotoxicity na kmenech Salmonella typhimurium His-diplomová 2011 
Brzicová TáňaProblematika hodnocení mutagenity ve vzorcích kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhlovodíkydiplomová 2010 
Baarová VendulaAntibakteriální účinky preparátů obsahující kovydiplomová 2009 
Holenková JanaHodnocení antibakteriálních účinků interkalátů montmorillonitudiplomová 2009 
Lysková MartinaVýskyt oxacilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v nemocničním zařízenídiplomová 2009 
Sedláčková JanaVyužití Amesova testu pro detekci mutagenity jemnozrnných frikčních materiálůdiplomová 2009 
Spáčilová KateřinaGenotoxické hodnocení otěrů brzdového obložení SOS Chromotestemdiplomová 2009 
Vašíčková JanaKontaktní testy toxicity v hodnocení kontaminant životního prostředídiplomová 2009 
Haničincová IvanaBiologické zkoušky toxicity v hodnocení kontaminovanosti kontaminované vodydiplomová 2008 
Gawlová ZuzanaHodnocení mutagenity obrušků silničních povrchů Amesovým testemdiplomová 2007 
Kůdelová MartinaCitlivost luminiscenčních bakterií v závislosti na době kultivacediplomová 2007 
Fišerová AndreaZavedení metodiky pro hodnocení genotoxicity kontaminované vodydiplomová 2006 
Doležílková IvanaDetekce mutagenity metabolických produktů syntetických barviv z provozu Jitex Písek Amesovým testemdiplomová 2005 
Pavlátová MonikaOrganické polutanty v životním prostředí a detekce jejich genotoxických účinků SOS Chromotestemdiplomová 2005 
Šušla MartinDetekce mutagenity metabolických produktů syntetických barviv Amesovým testemdiplomová 2005 
Hořava JakubKONTAMINACE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PLASTOVÝMI ODPADYbakalářská 2017 
Kyselá VeronikaIzolace nových bakteriálních kmenů pro biodegradační technologiebakalářská 2017 
Skočková IvetaBakteriální testy ve screeningu environmentálních mutagenůbakalářská 2017 
Španielová VeronikaMetody studia půdní mikroflórybakalářská 2017 
Vejrostová JanaBiodegradační potenciál hub a jeho využití v biotechnologiíchbakalářská 2017 
Bysková AndreaHodnocení biodiverzity půdních mikroorganismůbakalářská 2016 
Bravanská MarkétaScreening schopnosti bakteriálních kmenů izolovaných z prostředí degradovat plasty.bakalářská 2015 
Brhel DavidHouby jako perspektivní organismy pro biodegradacebakalářská 2015 
Ráblová DanielaGenotoxicita kontaminant v prostředí ostravské aglomeracebakalářská 2015 
Vaňková BarbaraEnvironmentální rizika léčebných a hormonálních reziduí ve vodáchbakalářská 2015 
Buržaková KláraNanočástice a jejich potenciální zdravotní rizikabakalářská 2014 
Rypienová ŠárkaVyužitelnost Comet assay ve screeningu látek s genotoxickými účinkybakalářská 2014 
Králová ZuzanaKontaminace průmyslové krajiny genotoxickými látkamibakalářská 2013 
Zedníčková HanaLátky s antimykotickými účinky a trendy jejich vývojebakalářská 2013 
Dadoková HanaSyntetická barviva jako toxické a genotoxické kontaminanty životního prostředíbakalářská 2012 
Drozdková DenisaFaktory ovlivňující výskyt Downova syndromubakalářská 2012 
Matyášová KateřinaSoučasné uplatnění a trendy využití geneticky modifikovaných organismůbakalářská 2012 
Michná VeronikaMikroflóra zažívacího traktubakalářská 2012 
Podjuklová LenkaMutageny a karcinogeny v potravináchbakalářská 2012 
Sikorová DenisaProcesy konzervace potravin a rizika mutagenitybakalářská 2012 
Tarabová BarboraPotenciální genotoxicita kosmetických přípravkůbakalářská 2012 
Trombik LeszekRizika související s kontaminací ovzduší Ostravska toxickými a genotoxickými látkamibakalářská 2012 
Abdulová LucieHistorie chřipkového onemocnění a jeho vývoj v současnostibakalářská 2011 
Čapčová MartinaFtaláty a perfluorované sloučeniny a jejich potenciální zdravotní rizikabakalářská 2011 
Karásková MichaelaHodnocení toxického působení těžkých kovů testem využívajícím houby bílé hnilobybakalářská 2011 
Pořízka RomanBiodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém bioreaktorubakalářská 2011 
Chlebková LucieCharakteristika a aplikační možnosti bakteriálních kmenů využívaných v Amesově testubakalářská 2010 
Dordová PetraInfekce související s výživoubakalářská 2010 
Havlíková LenkaMutagenita flavonoidních látekbakalářská 2010 
Lysová MichaelaPerspektivy využití bioléčivbakalářská 2010 
Staňková KarinAnalýza rizik a bezpečnosti práce při zpracování látek biologického původu.bakalářská 2010 
Žarloková VeronikaDetekce antimutagenity rostlinných extraktů.bakalářská 2010 
Fedorová AlexandraPATOGENY U AKUTNÍCH PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍbakalářská 2009 
Górecká VeronikaPerspektivy využití Amesova testu v hodnocení reálných vzorků z kontaminovaného prostředíbakalářská 2009 
Haramijová SabinaHodnocení antimikrobiálních účinků interkalátů obsahujících měďbakalářská 2009 
Kudělková LadislavaVývoj antimikrobiálních látek a jejich využití v praxibakalářská 2009 
Pegová KristýnaMikrobiální rezistence a současné přístupy k jejímu řešeníbakalářská 2009 
Varmužová JanaDoprava jako zdroj genotoxických kontaminant v životním prostředíbakalářská 2009 
Brzicová TáňaGenotoxická rizika asfalto-dehtových materiálůbakalářská 2008 
Drozdová LucieBakteriální testy v hodnocení mutagenity kontaminant životního prostředí obsahujících polycyklické aromatické uhlovodíkybakalářská 2008 
Plačková MartinaVliv bakteriálních organismů na imobilizované kultury dřevokazné houby Irpex lacteusbakalářská 2008 
Pluháčková JanaHodnocení mutagenity frikčních materiálů z brzdového obložení pomocí Amesova testubakalářská 2008 
Lysková MartinaVýskyt oxacilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus v nozokomiálních nákazáchbakalářská 2007 
Motáková NatálieScreening mutagenity v asfaltodehtových hmotáchbakalářská 2007 
Nowaková HanaOživení aktivovaného kalu na vybraných čistírnách odpadních vodbakalářská 2007 
Sedláčková JanaHodnocení mutagenity odprašků a kalů vznikajících při výrobě železa a oceli Amesovým testembakalářská 2007 
Spáčilová KateřinaHodnocení mutagenity odprašků a kalů vznikajících při výrobě železa a oceli SOS Chromotestembakalářská 2007 
Stipperová JanaMikrobiologické hodnocení jakosti vodbakalářská 2007 
Škutová MartinaPrionové infekce a jejich detekcebakalářská 2007 
Vašíčková JanaBiologické hodnocení toxických půdních kontaminantbakalářská 2007 
Dlabová HanaEkologicky nezávadné způsoby likvidace zdravotnického odpadubakalářská 2006 
Haničincová IvanaHodnocení toxicity těžkých kovů bioluminiscenčním testembakalářská 2006 
Veselková ZuzanaVyužití SOS Chromotestu pro hodnocení genotoxicity pesticidůbakalářská 2006 
Chlapek PetrHodnocení toxicity vzorků zeminy kontaminované PAHs bakteriálním testem (Rhizobium meliloti)bakalářská 2005 
Hilská MarkétaDetekce mutagenity syntetických barviv Amesovým testembakalářská 2005 
Jašková MartinaVyužití dřevokazných hub pro hodnocení toxicity chemických látekbakalářská 2005 
Krbálková AlenaMetodické rozšíření biologické zkoušky Vibrio fisheribakalářská 2005 
Málik EmilProblematika sexuálního zneužívání dětíbakalářská 2005 


Izolace a charakterizace mikroorganismů schopných účinné degradace obtížně rozložitelných organopolutantů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 6/2016
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Biodegradace organopolutantů mikroorganismy za použití kultivačních metod ,,solid state" a ,,semi-solid state".
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Využití metagenomických metod ke studiu biodiverzity environmentálních vzorků a hodnocení vlivu nanočástic na poškození DNA pomocí kometového testu
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2013 - 8/2015
PoskytovatelMezinárodní spolupráce
Stavukončený
New BIOtechnologiCaL approaches for biodegrading and promoting the environmEntal biotrAnsformation of syNthetic polymeric materials
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období9/2012 - 8/2015
PoskytovatelEnvironmentální centrum ENC, Rámcové programy EU
Stavukončený
Biodegradace syntetických barviv pomocí kombinovaných biofilmů ligninolytických hub, kvasinek a bakterií
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Biofilmy hub pro bioremediaci odpadní vody komplementární s čistírnami odpadních vod
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2009 - 12/2013
PoskytovatelStandardní grantový projekt GA AV
Stavukončený
Přístrojové vybavení pro nově zbudovanou laboratoř pro výuku mikrobiologických předmětů
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a jejich vliv na životní prostředí
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2007 - 12/2009
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
Selekce ligninolitických hub vhodných pro remediaci vody a půdy kontaminované syntetickými barvami
Hlavní řešitelprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Období1/2000 - 12/2002
Poskytovatel
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
google+
linked in
rss
social hub