OU

Julius Sekera

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 318, budova SA
funkce:vedoucí PES
obor činnosti:sociální pedagogika, sociální psychologie, řízení výchovných institucí
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2656
731 193 897
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H. a Kubíčková, H. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
Sekera, J. Psychoterapeutické a sebeprožitkové výcviky sociálního pedagoga. In: Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti: Možnosti uplatně+ní sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti 2015-11-05 Pedagogická fakulta Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. s. 252-260. ISBN 978-80-7435-655-1.
Sekera, J. Veterinární "léčbou" ke snižování kriminality?. In: Konference sekce sociální patologie MČSS: Úvahy nad sociální patologií 2016-04-20 Svratka. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2016. s. 155-166. ISBN 978-80-905443-3-8.
Sekera, J. Cesta k humanismu přes seberozvoj studentů učitelství. In: Rozvoj kompetencií učiteľa v prospech humanizácie. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitnýc: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, katedra pedagogických štúdií. 2015.
Sekera, J. Transformace systému péče o ohrožené děti očima ředitelů dětských domovů. 2015.
Sekera, J. Posudek na studii Prosociální charakteristiky osobnosti dobrovolníků. 2013.
Sekera, J. Posudek Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi. 2013.
Sekera, J. Sociální pedagogika. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí - 2. díl.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 181-186. ISBN 978-80-7464-354-5.
Sekera, J., Kubíčková, H., Sekera, O., Cisovská, H. a Bolková, G. Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7464-203-6.
Sekera, J. Posudek článku Podněty z oblasti hlubinné psychologie pro nově pojatou teorii výchovy a pedagogickou praxi. 2012.
Sekera, J. Posudek příspěvku Alecje Leix Očekával jsem, že to bude fanatická katolička, a nebyla. 2012.
Sekera, J. Sociální pedagogika a experienciální aktivity. In: Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012. s. 8-43. ISBN 978-80-7464-203-6.
Sekera, J. Posudek habilitační práce Mgr. Štefana Chudého, Ph.D. na téma Teoretické a normativné diskurzy vo výchove. 2011.
Sekera, J. Posudek rigorózní práce Mgr. Dariny Michalcio na téma Současná činnost Policie ČR a jednotlivé aspekty ovlivňující kvalitu a efektivitu výuky profesní přípravy příslušníků základní odborné přípravy v policejních školách. 2011.
Sekera, J. Kázeň ve škole z pohledu učňovské mládeže a z pohledu vedení škol. In: Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 17-43. ISBN 978-80-7368-911-7.
Sekera, J. Názory studentů bakalářského a navazujícího magisterského kombinovaného studia oborů Sociální pedagogika - prevence a resocializace na kvalitu výuky a vyučujících. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2010. s. 269-279. ISBN 978-80-7368-912-4.
Sekera, J. Pohledy expertů na mezilidské vztahy ve školách ostravského regionu.: Škola a kázeň žáků. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 107 s. ISBN 978-80-7368-911-7.
Sekera, J. Profesor Andrzej Radziewicz-Winnicki w kontekście wspomnień oraz innych powiazań. In: Czas spoleczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego Katowice, 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego Katowice, 2010. s. 749-755. ISBN 978-83-226-1967-4.
Sekera, J. Research project: the community system in resocialization institutions for adolescents. In: Disability - the contextuality of its meaning. Szczecin: University of Szczecin, 2010. University of Szczecin, 2010. s. 429-434. ISBN 978-83-60903-90-2.
Sekera, J. Interpersonální zaměření personálu ve výchovných ústavech. In: Budoucnost a sociální patologie. Masarykova česká sociologická společnost, sekce sociální patologie, 2009. s. 260-266. ISBN 978-80-903541-6-5.
Sekera, J. K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terapeutickou kompetencí. In: Socialia. Universita M. Bela v Bánské Bystrici: Universita M. Bela Banská Bystrica. 2009.
Sekera, J. K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí. In: Socialia 2009. Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 84-88. ISBN 978-80-8083-895-9.
Sekera, J. K sociálnímu pedagogovi (vychovateli) s terepeutickou kompetencí. In: Socialia 2009. Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 84-88. ISBN 978-80-8083-895-9.
Sekera, J. Projekt badawczy. In: W kregu niepelnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2009. Uniwersytet Szczeciński, 2009. s. 315-320. ISBN 978-83-60903-83-4.
Sekera, J. Projekt badawczy System wspólnotowy w zakladach resocjalizacyjnych dla adolescentów. In: Resocialisation. University of Szczecin, Faculty of Humanities: University of Szczecin. 2009.
Sekera, J. The Community System in Re-Socialization Institutions for Adolescents. New Educational Review. 2009, roč. 7, č. 18, s. 56-108. ISSN 1732-6729.
Sekera, J. Analýza vybraných charakteristik výchovného ústavu ve vzorku těchto zařízení výzkumného projektu Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty. In: Pedagogická evaluace ´08 Socialia 2008. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 24-36. ISBN 978-80-7368-655-0.
Sekera, J. Dosavadní výzkumy v dětských domovech se školou a ve výchovných ústavech. In: Socialia 2007. Prevencia sociálnopatologických javov u detí, mládeže a dospelých. Baská Bystrica: Pedagogická fakulta Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. Pedagogická fakulta Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008. s. 302-307. ISBN 978-80-8083-595-8.
Sekera, J. Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v roce 55. výročí vysokoškolského vzdělávání v regionu. In: 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 143-148. ISBN 978-80-7368-616-1.
Sekera, J. Klima mezi pedagogickým personálem výchovných ústavů. Speciální pedagogika. 2008, roč. 18, č. 4, s. 19-36. ISSN 1211-2720.
Sekera, J. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I: Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních pro adolescenty. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. 235 s. ISBN 978-80-7368-534-8.
Sekera, J. Připravenost pedagogických pracovníků vybraných základních škol na diagnostiku, prognostiku a prevenci šikany ve škole. 2008.
Sekera, J. a Kubíčková, H. Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych. In: Pedagog spoleczny w meandrach srodowiska lokalnego. Szczecin: Katedra Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. Katedra Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. s. 534-545. ISBN 978-83-928311-0-5.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. s. 60-61. ISBN 978-80-7040-987-9.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. katedra pedagogiky a psychologie Pf JU, 2007. s. 60-61. ISBN 978-80-7040-987-9.
Sekera, J. a Krpec, R. Extrémní polohy klimatu v pedagogických sborech reedukačních zařízení. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 156-165. ISBN 978-80-7394-061-4.
Sekera, J. Klima mezi pedagogickým personálem ve výchovných ústavech. In: Studia Paedagogica U 12. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická Fakulta, 2007. Masarykova univerzita, Filozofická Fakulta, 2007. s. 25-43. ISBN 978-80-210-4472-2.
Sekera, J., Kurelová, M., Koukola, B., Filipi, V. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolcznej.. Szczecin: Institut Pedagogiki i Psychologii Univwersytetu Sczeczińskego. 2007.
Sekera, J. Project of Research in the Re-educational Institutes of the Czech Republic in the Period from 2006 to 2008. The New Educational Review. 2007, roč. 13, č. 12, s. 217-230. ISSN 1732-6729.
Kubíčková, H. a Sekera, J. Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolecznej. Szczecin: Insytut Pedagogiki i Psychologii US. 2007.
Sekera, J. Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klientely. 2006.
Sekera, J. Společenské představy o dětství a představy dětí o . 2006.
Sekera, J. Vzdělávací instituce v pedagogickém výzkumu. In: Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc: UP Olomouc, 2005. UP Olomouc, 2005. s. 258-261. ISBN 80-244-1079-6.
Sekera, J. Pedagogika na Ostravské univerzitě. 2004.
Sekera, J. Školní šikanování. 2004.
Sekera, J. Vyjdednávání a řešení konfliktů. 2004.
Sekera, J. Když převažuje ostraha. Právo. 2003, roč. 13, č. 11, s. 7-7.
Sekera, J. Klima mezi personálem ve výchovných ústavech. In: Aktuálne trendy v teórii výchovy. Fakulta humanitných a prirodných vied Prešovsej univerzity v Prešove. 2003.
Sekera, J. Klima v týmu pedagogických pracovníků výchovných ústavů. In: Socialia 2002: Socialia 2002 K sociální analýze mládeže, 2. díl 10. 11. 2002 Ústav sociálních studií, PdF UHK Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. Gaudeamus, 2003. s. 253-256. ISBN 80-7041-557-6.
Sekera, J. Komunikace mezi vedoucími pracovníky a vychovateli ve výchovných ústavech. In: Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě.: Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2003. s. 113-125. ISBN 80-7042-273-4.
Sekera, J. Komunikace ve výchovných ústavech. Speciální pedagogika. 2003, roč. 13, s. 274-296. ISSN 1211 - 2720.
Sekera, J. Pedagogická diagnostika 2003. Výchovně zanedbané dítě.. 2003.
Sekera, J. Pokus o vymezení vztahu sociální práce a sociální pedagogiky. In: Sociální pedagogika jako vědní obor a studijní disciplína: Pokus o vymezení vztahu sociální práce a sociální pedagogiky 2003-11-26 Olomouc. Olomouc: Socialia, 2003. Socialia, 2003. s. 66-77. ISBN 80-244-0878-3.
Sekera, J. Research into interpersonal relations in young offenders institutes. The New Educational Review. 2003, roč. 1, č. 12, s. 119-145. ISSN 83-7322-726-1.
Sekera, J. Teze ze sociální psychologie. 1. díl.. 2003.
Sekera, J. Interpersonální chování vychovatelů. Vychovávatel´. 2002, roč. 47, s. 6-8. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Nauczanie zintegrowane we wspolczesnej szkole. Studium porównawcze z krajami Unii Eutopejskiej. 2002.
Sekera, J. Poznámky k řízení výchovných ústavů. In: Řízení kvality ve vzdělávání: E-Pedagogium. 1. mimořádné číslo/2002 24.1.2002 PdF OU Olomouc. Olomouc: PdF UP Olomouc, 2002. PdF UP Olomouc, 2002. s. 129-134. ISBN 1213-7758.
Sekera, J. Psychologické poradenství v sociální práci. 2002.
Sekera, J. Využití poznatků z výzkumu výchovných ústavů ve studiu oboru vychovatelství a oboru sociální pedagogika. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů a vychovatelů . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 113-130. ISBN 80-7042-218-1.
Sekera, J. Celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Vychovávateĺ. 2001, roč. 46, s. 6-7. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. a Gajda, V. Klima mezi pedagogickými pracovníky výchovných ústavů. In: Pedagogická diagnostika 2001: Pedagogická diagnostika 2001. Sborník referátů z mezinárodní konference 4. 9. 2001 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 108-118. ISBN 80-7042-184-3.
Sekera, J. a Gajda, V. Klima ve výchovných ústavech. In: Pedagogický výzkum nových možností ve vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. s. 93-102. ISBN 80-7042-189-4.
Sekera, J. Mikrořízení a interpersonální vztahy v organizacích ústavní výchovy. 141. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2001. Spisy Ostravské univerzity. 201 s. ISBN 80-7042-187-8.
Sekera, J. Skupinový vychovatel a klima ve výchovné skupině. Vychovávateĺ. 2001, roč. XLV, č. 2, s. 5-8. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Sociální chování a pomáhající profese. In: Socialia 2001: Socialia 2001. Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny 24.10.2001 Ústav sociálních studií PdF UHK v Hradci Králové. Hradec Králové: Ústav sociální studií PdF UHK v Hradci Králové, 2001. Ústav sociální studií PdF UHK v Hradci Králové, 2001. s. 169-173. ISBN 80-7041-113-9.
Sekera, J. Rodinná výchova - teze a poznámky. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník pro metodiky protidrogové prevence a sociálně patologických jevů . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 88-94. ISBN 80-7042-160-6.
Sekera, J. Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník prací PdF OU 6/2000 Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 89-106. ISBN 80-7042-170-3.
Sekera, J. Kniha, kterou jsme potřebovali. Vychovávateĺ. 1999, roč. XLI, s. 39-39. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. a Chalupová, I. Sonda do činnosti ředitelů středisek volného času. Vychovávateĺ. 1999, roč. XLI, s. 23-27. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Sonda do řízení a mezilidských vztahů personálu institucí ústavní péče. In: Pedagogická diagnostika 1999. PdF OU, Ostrava: Pedagogická diagnostika 1999 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1999. s. 145-168. ISBN 80-7042-160-6.
Sekera, J. Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 2. část. Vychovávateĺ. 1998, roč. IXL, s. 8-11. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Šedá knížka nikoli svým obsahem. Speciální pedagogika. 1998, roč. 8, s. 55-58. ISSN 1211 - 2720.
Sekera, J. Pasťáky, polepšovny nebo výchovné ústavy? 1. část. Vychovávateĺ. 1997, roč. IXL, s. 5-8. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Pedagogické sbory - mýty a skutečnost. Pedagogická orientace. 1997, s. 93-96.
Sekera, J. Pedagogický personál ve výchovných ústavech. In: Pedagogická diagnostika 1997: Pedagogická diagnostika 1997 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 78-87.
Sekera, J. Personální vztahy v ÚSP pro mentálně postižené. Sociální politika. 1997, s. 8-10.
Sekera, J. Personální vztahy ve výchovných ústavech. Speciální pedagogika. 1997, roč. 7, s. 10-23. ISSN 1211 - 2720.
Sekera, J. Emancipace vychovatelských oborů. Vychovávateĺ. 1996, roč. XL, s. 2-5. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Personální vztahy v ústavech sociální péče pro mentálně retardované. Speciální pedagogika. 1996, roč. 6, s. 30-42. ISSN 0862 - 1632.
Sekera, J. Ústav nevšedního charakteru. Vychovávateĺ. 1996, roč. XL, s. 17-19. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Uwagi o studiach na kierunku wychowanie. In: Praca zbiorowa pod redakcja Z. Jasinskiego: Problemy przygotowania zawodowego nauczycieli w Europie šrodkowej . Opole, Polsko: Univerzita Opole, 1996. Univerzita Opole, 1996. s. 329-335.
Sekera, J., Svobodová, K. a Čánková, R. Komparace školních tříd gymnázií a středních odborných učilišť z hlediska jejich klimatu. In: Pedagogická diagnostika 1995: Pedagogická diagnostika 1995 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1995. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1995. s. 79-83.
Sekera, J. Konflikty v pedagogickych sborech 1.eást. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 63-64.
Sekera, J. Konflikty v pedagogickych sborech 2.eást. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 86-88.
Sekera, J. Profesionalní vychovatetelství v podmínkách dneška. Vychovavatel. 1995, roč. XL, s. 9-11. ISSN 0139-6916.
Sekera, J. Struktura pedagogického sboru. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 46-48.
Sekera, J. Struktura pedagogických sboru. Odborná výchova. 1995, roč. 45, s. 46-48.
Sekera, J. Školský management III. Vedení lidí a konflikty. 1995.
Sekera, J. Hodnotová orientace a mezilidské vztahy v pedagogických sborech. 83. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Spisy. 119 s. ISBN 80-7042-072-3.
Sekera, J. Hodnotové aspekty výchovy a nový obor vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, 143 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 105-111.
Sekera, J. Pedagogické sbory - modely řízení a hodnoty. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Pedagogika Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1994. s. 105-111. ISBN 80-7042-080-4.
Sekera, J. Studium vychovatelství na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Česká asociace pedagogického výzkumu: Sborník . Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, 1994. Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, 1994. s. 159-161.
Sekera, J. Úvod do teorie výchovy. 1994.
Sekera, J. Diagnostika mezilidských vztahů v pedagogických sborech. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, B . 27, 129 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 305-308.
Sekera, J. Knížka o asertivitě v rodině a ve škole. Vychovávateĺ. 1993, roč. XXX, s. -48. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Konflikty v pedagogických sborech. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, B - 27, 129 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. s. 151-161.
Sekera, J. Osobnost pedagogického pracovníka. In: . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.
Sekera, J. Sebevýchova a duševní hygiena. In: . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1993.
Sekera, J. Příprava vychovatelů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Vychovávateĺ. 1992, s. 2-3. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. K předmětu teorie výchovy jako pedagogické discipliny v přípravě budoucích učitelů. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, lB - 26, 124 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. s. 39-47.
Sekera, J. Názorová koheze pedagogického sboru střední školy jako faktor reflexe vlastnosti osobností pedagogických pracovníků a absolventů a jako faktor reflexe úkolů školy. In: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity: Sborník Pedagogika, B - 26, 124 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1991. s. 23-38.
Sekera, J. Postavení vychovatelů v pedagogických sborech středních škol. Vychovávateĺ. 1991, s. 21-24. ISSN 0139-6919.
Sekera, J. Zpráva z předvýzkumu dílčího projektu Řízení a mezilidské vztahy ve výchovných ústavech jako faktor vzdělávání vychovatelů. 19.9.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
SO1JVSoučasný český jazyk v praxi
22ZZKSZZ - Pedagogika a psychologie
3SZPSSZZ - Základy psych. pro obor Pedagogika
3SZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
33EDIPedagogická diagnostika
33ZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
BKSPESociální pedagogika
BSPEDSociální pedagogika
BTEO1Sociální pedagogika
CSOPESociální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
KPDGRPedagogika
ME2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
MI2VOŘízení výchovných organizací
MO2PGSociální pedagogika rozšiřující
MP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
MP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
MP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
MSZZ1SZZ - Sociální pedagogika
MSZZ2SZZ - Psychologie resocializace
MSZZ3SZZ - Právní odvětví
MY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NSPEDSociální pedagogika
OS1P1Osobnostní příprava 1
OS1P2Osobnostní příprava 2
OS1P3Osobnostní příprava 3
PEDGRPedagogika
PE1DBPedagogická diagnostika
PE1MESociál. pedag. metodologie a diagnostika
PO2GRPedagogicko-psychologické poradenství
RE2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
RIVINŘízení výchovných institucí
RI2INTeorie řízení výchovných skupin
RI2VOŘízení výchovných organizací
ROSU1Rozvoj osobnosti učitele 1
SO1PESociální pedagogika 1
SO1PGSociální pedagogika
SO2PGSociální pedagogika rozšiřující
SO2PRTeorie a metody sociální práce
SP2Z1SZZ - Sociální pedagogika
SP2Z2SZZ - Základy právních disciplín
SP2Z3SZZ - Resocializace a reedukace
TESMPedagogika pro učitele 2-Sociální ped.
TESMVSociální pedagogika
USOCISociální pedagogika 2
VS1Z1SZZ - Pedagogika
VS2Z1SZZ - Sociální pedagogika
VY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
WNRVIŘízení výchovných institucí
WN1PESociální pedagogika
WYVY1Výchova v rodině I
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
XSOCASociální andragogika
YE1DGSociálně ped. metodol. a diagn.
YOCPXSociální pedagogika
YOCP1Sociální pedagogika
YO1PGSociální pedagogika
YP1Z1SZZ Sociální pedagogika
YREZ1Základy řízení resoc. a reeduk. zařízení
YSZ11SZZ - Soc. pedagogika a další spol. vědy
YSZ21SZZ - Kriminal., kriminol.a vybr.pr.obl.
YS1P1Osobnostní příprava 1
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
1KPDGPedagogika
1PEDRPedagogika
2PDSSociální pedagogika
2RIVSŘízení výchovných institucí
2SOCPSociální pedagogika
2SOCRSociální pedagogika 2
22DSSociální pedagogika
3ZPD2Základy pedagogiky 2
3ZSPEMezilidské vztahy v pedagogických týmech
33ASOSociální pedagogika
33PD2Základy pedagogiky 2
WYVY1Výchova v rodině I
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
WYZS2Základy skupinové psychoterapie II
WYZS3Základy skupinové psychoterapie III
3SOPOSociální pedagogika


AutorNázev práceTypRok
Kubíčková HanaAnalýza výchovného systému v resocializačních a reedukačních zařízeních pro adolescentydisertační 2010 
Kuťková VeronikaPomáhající profese a stres na pracovištidiplomová 2017 
Matušková IvanaKomunikační strategie v rodinědiplomová 2017 
Bednář RostislavSpecifický program sociální prevence pro dětidiplomová 2015 
Gašpariková IrenaVýchova dětí matkami samoživitelkamidiplomová 2015 
Jarošová MartaVýchova dítěte v monoparentální rodině z pohledu matkydiplomová 2015 
Keková RenátaAdaptace klientů na domovy pro seniorydiplomová 2015 
Kohoutek Jiří JosefKázeň na středních školách očima žáků a jejich učitelůdiplomová 2015 
Mokrášová KamilaRodičovská role matky-samoživitelkydiplomová 2015 
Najzarová KarolínaProfesní příprava učitelů prostřednictvím sebezkušenostní výukydiplomová 2015 
Porubková OlgaNepřítomnost otce v rodině a její vliv na výchovu dítětediplomová 2015 
Vyklická HanaVzájemný vztah třídního učitele a žáků jeho třídydiplomová 2015 
Žurková KarolínaSebereflexe při sebezkušenostní výucediplomová 2015 
Včulková MartinaFAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ SPOKOJENOST UČITELŮdiplomová 2014 
Goroš - Obrová TerezaMožnosti změny života z pohledu bezdomovcediplomová 2013 
Kostková KristýnaSoupeření a spolupráce ve školních třídách II. st. základních školdiplomová 2013 
Ulrichová VendulaKázeň žáků sedmého postupného ročníkudiplomová 2013 
Kročková HanaNázory vychovatelů ve výchovném ústavu na otázky káznědiplomová 2012 
Martínková JanaImage dětských domovů v regionu Ostravydiplomová 2012 
Miklušová VěraNázory rodičů dětí mateřské školy na otázky káznědiplomová 2012 
Parůžek RomanProžívání agresívního chování žáků II. stupně základní školy učitelemdiplomová 2011 
Rudzká IvanaProžívání a postoje učitelky mateřské školy k nonkonformnímu chování dětí.diplomová 2011 
Zemanová VěraPohledy učitelek mateřských škol na problémy kázně dětí v jejich předškolním zařízenídiplomová 2011 
Brodecká MichaelaAnalýza časopiseckých odborných statí v německém jazyce k problematice reedukace v reedukačních zařízeníchdiplomová 2009 
Pišová KarolínaRodinný program ve volném časediplomová 2009 
Bartusková IrenaAnalýza profesních činností vychovatelů ve výchovných ústavech za použití metody pozorovánídiplomová 2008 
Hulenová LenkaNáplň práce vychovatele v dětských domovech versus výchovných ústavechdiplomová 2008 
Lukášová RenátaAplikace profesiografické metody v prostředí dětských domovů a výchovných ústavůdiplomová 2008 
Metznerová EvaMalé neformální skupiny personálu ve výchovném ústavudiplomová 2008 
Otýpková EvaInterpersonální zaměření vychovatelů ve výchovných ústavechdiplomová 2008 
Szostoková RenátaKultura výchovného ústavu z hlediska hodnotového zaměřenídiplomová 2008 
Barabášová JitkaVliv psychoterapeutického výcviku na klima pedagogického týmu ve výchovném ústavudiplomová 2007 
Horáčková LucieKultura ve výchovných ústavech a klima pedgaogického týmudiplomová 2007 
Supiková JanaStyl řízení a klima v zařízeních ústavní výchovydiplomová 2007 
Švajcová AnnaProgramy dětí a mládeže ve výchovných ústavech a klima pedagogického týmudiplomová 2007 
Zapletalová MichaelaPedagogický personál výchovného ústavu a klima v zařízenídiplomová 2007 
Bohunková PetraSociální zaměření osobnosti svobodných matek a jejich názory na výchovu vlastního dítětediplomová 2006 
Gomołka MichalVolný čas a vliv na rozvoj osobnosti člověkadiplomová 2006 
Kaspříková LenkaJaký je vliv přístupu vychovatelů na klima ve výchovných skupinách výchovných ústavůdiplomová 2006 
Mančařová EvaKomunikace mezi vychovatelem a žákem ve školní družinědiplomová 2006 
Oborná LucieŠikana ve výchovných ústavechdiplomová 2006 
Pečálková KarolínaProblematika alkoholismu vězněných a léčba závislosti v penitenciálním prosředídiplomová 2006 
Berková AlenaPostoje svěřenců výchovných ústavů se školou k těmto zařízenímdiplomová 2005 
Hlavsová VeronikaKomunikace personálu ve výchovném ústavudiplomová 2005 
Jakubek DanielProtidrogová prevence na školách se sportovním zaměřenímdiplomová 2005 
Mahdalová TerezaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímdiplomová 2005 
Pilchová EvaDěti vrácené z pěstounské péče do Dětských domovůdiplomová 2005 
Reková JanaImage výchovných ústavůdiplomová 2005 
Sikora BogdanMožnosti využití grafických kalkulátorů TI-83 ve výuce na ZŠ (v učivu o funkcích).diplomová 2005 
Smýkalová BarboraŠikana ve výchovných ústavechdiplomová 2005 
Šamková DanaPostoje svěřenců dětského domova se školou k těmto zařízenímdiplomová 2005 
Trefilík AlešKomunikace personálu ve výchovném ústavudiplomová 2005 
Ličková KláraVýchova dětí osamělou matkoubakalářská 2017 
Niedermeierová MarcelaMentoring - profesní rozvoj učitele.bakalářská 2017 
Vítková KláraPohled adolescentů na dětství s matkou samoživitelkoubakalářská 2017 
Zezulová VendulaVzájemné vztahy dětí a matčina nového partnerabakalářská 2017 
Ludvíková LeanaPřístupy prarodičů k výchově vnoučatbakalářská 2016 
Rončáková MartaVýchova adolescentů v neúplné rodiněbakalářská 2016 
Švrčinová DanušeKomparace času tráveného otci s pubescenty z úplných a neúplných rodinbakalářská 2016 
Bilková DenisaMobbing ve zdravotnictvibakalářská 2015 
Goldmannová DenisaProžitky dětí vychovaných bez otcebakalářská 2015 
Krischkeová AdélaKlíčové momenty ve výchově dětí osamělými matkamibakalářská 2015 
Mihalkaninová IvanaVýchova a komunikace osaměle žijících matek s dětmibakalářská 2015 
Pastrnková IvaMobbing nelékařského personálu ve zdravotnickém zařízeníbakalářská 2015 
Slámová VěraVztah mezi otci a jejich syny po rozvodubakalářská 2015 
Urbánková RadkaVýchova dětí matkami samoživitelkamibakalářská 2015 
Fišerová KristýnaVýchova dětí matkami samoživitelkamibakalářská 2014 
Trunečková DenisaSenioři, oběti domácího násilíbakalářská 2013 
Kohoutek Jiří JosefPohled učňů a učitelů na problematiku kázněbakalářská 2012 
Maderová JanaVychovatel a jeho názory na pedagogickou prácibakalářská 2012 
Strakošová VendulaAdolescenti s non-konformním chovánímbakalářská 2012 
Včulková MartinaImage základních školbakalářská 2012 
Janečková HanaŠikana ve výchovném ústavubakalářská 2011 
Spáčilová JanaImage základní školybakalářská 2011 
Kročková HanaKomparace frekventovaných teorií reedukace a resocializacebakalářská 2010 
Velčovský ZbyněkAnalýza časopiseckých odborných statí v anglickém jazyce k problematice reedukace v reedukačních zařízeníchbakalářská 2009 
Grygová KateřinaCAN - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítětebakalářská 2007 
Prajerová PavlaTerapeutická komunita pro drogově závislébakalářská 2007 
Novotný MichalVztahy na pracovištibakalářská 2006 
Pillerová IvanaSyndrom vyhořeníbakalářská 2006 
Pulkrábková MartinaSyndrom vyhoření u učitelůbakalářská 2006 
Volná SoňaVztahy v pracovních kolektivechbakalářská 2006 
Wontrobová LucieAgresivita jako multikauzální jevbakalářská 2006 
Zemanová PavlínaSpecifika výchovy adoptivního dítěte v rodiněbakalářská 2005 


Vzdělání základ života
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období9/2016 - 8/2019
PoskytovatelOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Období1/2006 - 12/2008
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
google+
linked in
rss
social hub