FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.2.00/15.0115

Řešitel:

Partner:

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. září 2010
  • Datum ukončení realizace projektu: 30. srpna 2013

Cíle projektu:

Cílem projektu je inovovat průřezové předměty společného základu ekonomických bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TUO tak, aby díky moderním přístupům k výuce a jejímu zaměření, respektujícímu poznatky ze světových prestižních pracovišť, byla zaručena dlouhodobá produkce kvalitních absolventů splňujících nároky znalostní ekonomiky. Souvisejícími cíli jsou příprava anglických verzí profilových předmětů jednotlivých oborů a zavedení předmětů zaměřeného na hospodářskou angličtinu. Součástí projektu rovněž bude příprava podkladů pro nově koncipovaný mezioborový bakalářský studijní obor v anglickém jazyce, European Business Studies.

Výstupem projektu budou inovované předměty/obory a studijní opory, včetně anglické verze, resp. absolventi inovovaného studia.

Projektový tým:

Vlastník zprávy: Bc. Lydie Kaděrová | Aktualizováno: 04. 06. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt