FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Síť vzdělavatelů učitelů cizích jazyků NEFLT

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.4.00/31.074

Řešitel:

Partner:

  • Ostravská univerzita v Ostravě,
  • Univerzita Hradec Králové,
  • Masarykova univerzita,
  • Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace,
  • Educa Team s. r. o.,
  • LLS - Link Language School, s. r. o.,
  • H&H Language agency s. r. o.

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. březen 2012
  • Datum ukončení realizace projektu: 28. únor 2014

Anotace projektu:

Projekt NEFLT unikátním způsobem vytváří kooperační síť vztahů mezi terciárním vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků a jeho aplikační sférou, tj. extramurálním, sekundárním, primárním a preprimárním vzděláváním. Projekt je zaměřen na prohloubení vazeb mezi vzdělavateli budoucích učitelů cizích jazyků na veřejných vysokých školách a následně vazeb na učitele samotné. Rozvíjeny budou formy komunikačních platforem, tak aby došlo k vyšší provázanosti jednotlivých stupňů vzdělávání. Do projektu je zapojena katedra anglistiky a amerikanistiky a katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem. Konkrétně se jedná o prohloubení vazeb mezi veřejnými vysokými školami zabývajícími se vzděláváním budoucích učitelů cizích jazyků (jakožto vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru) a transfer znalostí a výsledků VaV, které vznikly jako reakce na problémy a potřeby aplikační sféry (odborná pomoc skrze workshopy, semináře, odborné studijní materiály atd.), mezi podnikatelský sektor, tj. jazykové školy/centra a mezi veřejný a neziskový sektor, tj. státní školská pracoviště (ve všech stupních vzdělávání včetně vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku) a nestátní vzdělávací instituce jako např. Domy dětí a mládeže zvláště v návaznosti na reformu školství a současné globalizační tendence. K dosažení cíle projektu přispějí všichni partneři sítě (zástupci jednotlivých vzdělávacích stupňů) i další přizvaní odborníci.

Projektový tým:

Vlastník zprávy: Bc. Lydie Kaděrová | Aktualizováno: 04. 06. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt