FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie, vytvoření nového studijního modulu „Němčina jako jazyk humanitních věd“

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Zkrácený název projektu:

  • Němčina jako jazyk human. věd

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Řešitel:

Partner:

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 1. října 2010
  • Datum ukončení realizace projektu: 30. září 2013

Anotace projektu:

Zavedení studijního modulu "Němčina jako jazyk humanitních věd" s vysokou mírou interdisciplinarity, který obohatí dosavadní náplň bakalářského studia německé filologie a rozšíří možnosti uplatnění absolventů. Nejde o pouhý "cizojazyčný doprovod" humanitních studií: Výuka němčině nebude pouhou doplňkovou disciplínou, nýbrž v novém modulu bude propojeno 6 základních disciplín humanitních věd (podílejících se podstatně na tvorbě národní i individuální identity), akreditovaných na FF UP (historie, filozofie, obecná lingvistika, sociologie,srovnávací religionistika, medievistika), jež budou studovány v německém jazyce a předávány studentům včetně německé/rakouské historie a metodologie příslušné disciplíny. Plánovaný studijní modul se zároveň snaží "zachránit" němčinu jako jazyk humanitních věd i jako jazyk kulturní paměti a kulturní identity českého národa a reaguje na mezery vzniklé na edukačním i pracovním trhu pod vlivem nástupu angličtiny jako nové lingvae francae sjednocené Evropy.

Cíle projektu:

  • Inovovat obsah bakalářského studia německé filologie zavedením studijního modulu "Němčina jako jazyk humanitních věd", který svým absolventům zprostředkuje tři vzájemně propojené kompetence: 1. Důkladnou znalost němčiny (výstupní kompetence odpovídá stupni C1 referenčního rámce MŠMT), 2. hluboké znalosti ve dvou klasických oborech humanitních věd odpovídající nárokům kladeným na absolventy bakalářského studia těchto oborů a vybavující absolventa k pokračování ve studiu těchto oborů v magisterském stupni, 3. Znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků zvolených vědních disciplín.
  • Nabídnout nově vytvořený modul též studentům jiných oborů FF, příp. jiných fakult UP a studentům partnerské instituce, zajistit "kreditovou prostupnost", zajistit informovanost o novém typu germanistických kurzů v rámci fakulty a univerzity

Projektový tým:

Vlastník zprávy: Bc. Lydie Kaděrová | Aktualizováno: 05. 06. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt