FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Nové pojetí výuky imunoanalytických metod

logolink

Základní informace o projektu

Název projektu:

  • Nové pojetí výuky imunoanalytických metod

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.2.00/15.0046

Řešitel:

Poskytovatel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 4.659.555,92 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení projektu: 1. ledna 2011
  • Datum ukončení projektu: 31. prosince 2013

Anotace:

Projekt si klade za úkol vytvořit a v praxi vyzkoušet nový model výuky imunoanalytických metod pro studenty VŠ a laboratorní i klinické pracovníky zdravotnických zařízení. Hlavními rysy této výuky jsou: multidisciplinarita (propojení imunoanalýzy s klinickými disciplinami), interaktivita (náplň výuky přizpůsobená aktuálním potřebám účastníků, velký prostor věnovaný diskuzím) a úzké propojení teoretických přednášek s laboratorními praktiky a řešením modelových studií. Příprava a výuka budou realizovány na LF UK Plzeň a spolupracujících pracovištích, která mají dlouholeté zkušenosti s imunoanalýzou a jejichž pracovníci vyučují na vysokých školách a podílejí se na řešení národních i mezinárodních výzkumných projektů. Tato výuka by měla absolventům VŠ pomoci lépe se orientovat v klinické diagnostice a efektivněji využívat potenciál imunoanalytických metod jak v praxi, tak při přípravě výzkumných projektů. Tento vzdělávací modul bude možno využít i na jiných institucích v ČR, které využívají imunoanalýzu.

Popis projektu:

Cílem projektu je nabídnout studentům VŠ a pracovníkům zdravotnických zařízení výukový předmět, v rámci kterého by měli možnost seznámit se s významem moderních imunoanalytických metod a pochopit optimální indikace a interpretace těchto metod v kontextu celého klinického stavu. Dosud se imunoanalytické metody na VŠ vyučují jen v malém rozsahu a často jen jako součást jiného předmětu. V nově koncipovaném samostatném předmětu budou studenti seznámení jak s principem metod, tak s jejich využitím pro diagnostiku, monitorování průběhu onemocnění, volby a kontroly léčby. V rámci projektu budou připraveny a otestovány různé moduly kurzů imunoanalýzy, které se budou v průběhu projektu modifikovat podle cílové skupiny a získaných zkušeností. Strukturování předmětu a důraz na metodickou či klinickou část budou závislé především na existující cílové skupině, např. studenti – laboranti budou podrobněji seznámeni s metodikou, studenti lékařských fakult zase s klinickou interpretací. Úkolem výuky bude však také posílit komunikaci lékař – odborný zdravotnický pracovník specialista. Navrhovaná výuka úzce propojuje teoretické přednášky metod s přednáškami o klinickém využití a laboratorními praktiky a klade důraz na multidisciplinaritu a interaktivitu. Výuku povedou špičkoví lektoři v daném oboru se zkušenostmi z mezinárodní spolupráce a působící ve výborech lékařských společností. Studenti by měli po absolvování předmětu umět optimálně využívat potenciál imunoanalytických metod pro rutinní diagnostiku a léčbu (indikace a interpretace) a umět se lépe zapojit do rutinní i výzkumné praxe.

Webové stránky:

Vlastník zprávy: Ing. Petr Svoboda | Aktualizováno: 26. 07. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt