FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem

Základní informace o projektu

Název projektu:

  • Klinická biochemie - inovovaná, interaktivní výuka e-learningem

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.2.00/15.0048

Řešitel:

Poskytovatel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 13.793.939,40 Kč

Termíny:

  • Datum zahájení projektu: 1. února 2011
  • Datum ukončení projektu: 31. ledna 2014

Anotace:

E-klinická biochemie je meziuniverzitním projektem, který zajistí vytvoření unifikovaných e-learnigových materiálů předmětu klinická biochemie pro akreditované magisterské a bakalářské studijní programy na lékařských a zdravotnických fakultách. Smyslem je vytvořit společnou databázi interaktivních studijních podkladů, které budou navzájem sdíleny. Tyto pak budou u jednotlivých partnerů přetransformovány do konkrétních e-learningových výukových aplikací s následným využitím při výuce. Tím inovujeme současné výukové materiály a současně zlepšíme ICT dovednosti studentů i akademických pracovníků. Zvolená e-learningová platforma usnadňuje a podporuje vzájemnou mezioborovou spolupráci nejlepších odborníků oboru na tvorbě materiálů, a to nejen v rámci ČR; zajistí též jejich snadnou aktualizovatelnost a dlouhodobou udržitelnost. Projekt vykazuje přímou synergii s projektem MEFANET (Medical Faculties Network), v jehož rámci budou vytvořené studijní materiály sdíleny.

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je inovovat a vytvořit nové interaktivní studijní materiály pro akreditované obory klin. biochemie, tyto materiály vzájemně sdílet na společné platformě a dále je transformovat do lokálních výukových e-learningových aktivit na jednotlivých fakultách. Tento přístup zavede na VŠ nové vyučovací metody a výukové a testovací činnosti, které zvyšují kvalitu a dostupnost výuky odborného předmětu, inovují a unifikují studijní materiály oboru klinické biochemie, zapojí i jinak těžko dostupné odborníky z praxe a zahraničí, zlepší dostupnost a umožní snadnou aktualizovatelnost výukových materiálů. Zpřístupní znalosti IT v oblasti e-learningu pro žáky i pedagogické pracovníky.

Plnění projektu bude dosaženo pomocí specifických cílů v souladu s OP.

Vlastník zprávy: Ing. Petr Svoboda | Aktualizováno: 14. 02. 2011
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt