FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol

logolink OP VK

Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol, s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/14.0139 je řešen Ostravskou univerzitou v Ostravě v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválený MŠMT ČR.

logo projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj ponikatelských a inovativních kompetencí žáků základních škol v České republice. Hlavním cílem je zavedení výukových materiálů pro výuku klíčových kompetencí, které u žáků podnítí kreativní uvažování a budou je motivovat k novým nápadům, jež budou žáci umět definovat, prezentovat a obhájit před ostatními. Výstupem budou pozitivně motivovaní žáci, kteří ovládají klíčové dovednosti a mají šanci být úspěšní na trhu práce. Po analýze provedené odborníky Ostravské univerzity v Ostravě, zejména její Pedagogické fakulty je nezbytné v rámci projektu vytvořit model a výukových nástroje pro rozvoj těchto kompetencí. Smyslem rozvoje podnikavosti se rozumí posilovat schopnosti žáků převádět myšlenky do praxe, které předpokládají tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tyto schopnosti jsou přínosné pro všechny v každodenním životě a pomáhají žákům pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí.

logo OU logo ZŠ VM

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol

Zkrácený název projektu:

  • Podnikavost

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/1.1.00/14.0139

Řešitel:

Partneři:

Finanční dotace:

  • 5.786.706,40,- Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: listopad 2010
  • Datum ukončení realizace projektu: srpen 2013

Poskytovatel:

Aktivity projektu:

  • proškoleni pedagogických pracovníků v oblasti výchovy k podnikavosti a inovativnosti
  • vytvoření výukových materiálů pro pedagogy a žáky škol
  • realizování projektových dnů podnikatelského vyučování
  • testování žáků v oblasti kompetencí k podnikavosti a inovativnosti

Vedoucí projektu

Výkonný manažer

Finanční manažer

Vlastník zprávy: Ing. Petr Svoboda | Aktualizováno: 12. 07. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt