FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu

loga

Základní informace o projektu

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.2.00/07.0339

Řešitel:

Partneři:

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 5. června 2009
  • Datum ukončení realizace projektu: 30. dubna 2012

Poskytovatel:

Cíl projektu

Úkolem projektu je zkvalitnění VŠ učebnic pro 61 odborných a technických předmětů pro 20 studijních programů 3 fakult VŠB-TU Ostrava. Pro předměty budou zpracovány nové výukové opory dnes již klasickými e-learningovými metodami s doplněním distančních a multimediálních prvků a automatických testů. Opory budou oponovány odborně i didakticky, pilotně se otestují v rámci prezenční i kombinované výuky. Pro technickou podporu e-learningu budou fakulty dovybaveny výpočetní a další technikou.

Mimo to bude vyvinuta metodika a řídicí SW pro e-learningovou automatickou adaptaci výukového procesu, přizpůsobujícího se osobním znalostem a vlastnostem studentů. Jedná se o personalizaci výuky, základ nového přístupu k procesu výuky, který by mohl optimalizovat čas i kvalitu vzdělávání studentů i celoživotního vzdělávání. Na několika předmětech se metodika i SW pilotně otestují. Autoři výukových opor budou proškoleni z didaktického i technického hlediska, aby opory zpracovali na potřebné úrovni kvality.

Hlavní cílovou skupinou jsou studenti 3 fakult VŠB-TU Ostrava a podstatně vyšší podpora jejich studiu. Přednostně výsledné opory využívají studenti kombinovaní, ale zkušenosti ukazují, že je velmi rádi používají i studenti prezenční při samostudiu. Předpokládáme využití pro několik tisíc studentů 3 fakult. Konečně všechny opory mohou být výhodně využity při pořádání celoživotních kurzů pro různé skupiny obyvatel - pro doškolování starších absolventů, matek vracejících se z mateřské, hendikepovaných studentů, územně vzdálených apod. Další cílovou skupinou jsou akademičtí pracovníci VŠB-TUO a počítačová podpora pro jejich rutinní a automatizovatelné činnosti i jejich vyšší kvalifikace v psaní e-learningových textů, otázek, scénářů pro multimédia. Na některých fakultách byli akademičtí pracovníci již proškoleni v tvorbě a využití e-learningových opor, na FMMI však tato činnost začíná a vyškolení další skupiny autorů bude pro ně přínosem i do budoucna. Do budoucna jsou cílovou skupinou všichni samostatně studující občané i v rámci celoživotního studia, pro něž může být vyvinuta metodika, SW a kurzy optimalizovány na míru osobnosti.

Projektový tým

Manažer projektu:

Webové stránky projektu

Vlastník zprávy: doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. | Aktualizováno: 05. 03. 2010
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt