FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Senior Education and Training Internet Platform

Číslo project: 141981-LLP-1-2008-1-CZ-GRUNDTVIG-GMP

Chatakteristika projektu:

Cílem projektu je obsahově, organizačně i technicky vytvořit a pilotně ověřit fungování internetové platformy vzdělávání seniorů (dále jen SETIP), která přispěje k získání zájmu seniorů o problematiku ICT, naučí je ICT prakticky používat a na základě zájmu o ICT a dovednosti ICT uživatelsky ovládat, umožnit seniorům aktivně se podílet na tvorbě obsahu studijního programu SETIP. Struktura SETIP umožní účelové propojování určitých skupin účastníků vzdělávání podle jejich zájmů. Tímto způsobem dojde k přirozené selekci určitých témat zajímavých pro seniory v zemích projektu. A tím bude naplněn záměr na provázání vzdělávání s osobnostním rozvojem seniorů za podmínky zvládnutí základní počítačové gramotnosti seniorů.

Projekt bude rozdělen na tři základní fáze. V první fázi řešitelé osloví cílovou skupinu (seniory ve věku 65 a více let) praktickou ukázkou možností, které současné ICT nabízejí a takto zajistí aktivní účast seniorů v kurzech ICT a zprostředkovaně v projektu. Druhá fáze bude výuková. V té se zájemci, naučí základům obsluhy počítače. Výuková část bude rozdělena na 3 moduly, ze kterých si zájemce vybere ty, které ho zajímají resp. které budou odpovídat úrovni jeho počítačové gramotnosti – např. základy obsluhy PC, práce s Internetem, elektronickou poštou, upravování textu, obrázků, fotografií, videa, prezentace, ovládání mobilního telefonu,internet banking aj. Pro každý modul bude vyvinuta speciální výuková opora využívající názorné audiovizuální a interaktivní prvky. Veškeré materiály budou klást důraz na ryze praktické, aplikační pojetí výuky a velká část výukového času bude vyčleněna praktickému procvičování. Třetí fáze projektu je fáze praktického uplatnění nabytých vědomostí a dovedností, která je hlavní přidanou hodnotou projektu. Prostřednictvím projektu bude zřízena internetová platforma SETIP (diskusní a vzdělávací server seniorů), jejímž prostřednictvím si budou moci senioři jak individuálně nebo prostřednictvím organizací seniorů vytvořit předměty studijního programu o který mají skutečně zájem a také si vyměňovat názory na životní situace seniorů v zemích projektu aj. Velký důraz bude kladen na komunikaci seniorů mezi partnerskými zeměmi a výměnu názorů, zkušeností, studijních materiálů a produktů vytvořených v rámci projektu.

logo

Vlastník zprávy: Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. | Aktualizováno: 11. 11. 2010
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt