FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Dílna techniky ve světě dětí - Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole

logolink

Registrační číslo:

 • CZ.1.07/1.3.00/48.0011

Řešitel:

 • Ostravská univerzita v Ostravě

Finanční partner projektu:

 • MŠ Oty Synka 1834, Ostrava Poruba

Finanční dotace:

 • Finanční dotace: 8 156 337,48 Kč

Termíny:

 • Datum zahájení realizace projektu: 2. července 2014
 • Datum ukončení realizace projektu: 31.srpna 2015

Poskytovatel:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Anotace projektu:

Projekt se zabývá efektivním přenosem poznatků z oblasti polytechnického vzdělávání, vedoucích k prohloubení zájmu o technické obory. V rámci pěti klíčových aktivit projekt zamýšlí zkvalitnit dovednosti učitelů MŠ v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje, polytechnické výchovy včetně využití moderních informačních technologií realizací kurzů, tvůrčích dílen, stáží a workshopu a podporovat systematickou práci učitelů s dětmi v MŠ v oblasti polytechnické výchovy. Projekt jednoznačně podpoří kvantitativně i kvalitativně rozvoj učitelů MŠ v požadovaném polytechnickém vzdělávání v konkrétních dovednostech a za přímé podpory odborníků Pedagogické fakulty OU vzdělávajících budoucí učitele MŠ v Moravskoslezském kraji. Realizací aktivit připraví učitele konkrétními didaktickými postupy a vytvoří soubory nácviků a her vedoucích k rozvoji polytechnického myšlení dětí. Učitelé budou vybaveni konkrétními možnostmi tematických plánů polytechnické výchovy dle RVP PV.

Cílem projektu je:

 1. podporovat a rozvíjet u učitelů MŠ, přeneseně pak u předškolních dětí, technické myšlení, představivost a manuální zručnost
 2. propagovat technické vědy a technickou výchovu
 3. propojit VŠ a MŠ pro budoucí spolupráci

Projekt je rozdělen na 5 klíčových aktivit:

 • KA1 Příprava na realizaci kurzů
 • KA2 Realizace kurzů DVPP
 • KA3 Realizace stáží ve vzorové mateřské škole
 • KA4 Vznik Konzultačního centra PdF OU
 • KA5 Realizace závěrečné evaluace projektu

Projektový tým:

Vlastník zprávy: Kateřina Fojtíková | Aktualizováno: 17. 09. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt