FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.4.00/17.0073

Příjemce projektu:

  • Univerzita Palackého v Olomouci (finanční podíl: 10 470 559,96 Kč)

Partner projektu:

  • Ostravská univerzita v Ostravě (finanční podíl: 1 207 987,20 Kč)

Operační program:

  • Vzdělávání a konkurenceschopnost

Název prioritní osy:

  • Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory:

  • Partnerství a sítě

Realizace:

  • 09/2012 - 08/2014

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je vytvoření a rozvoj partnerské sítě univerzit, podnikatelských a neziskových organizací a institucí veřejné správy ke společným aktivitám v ochraně přírody a krajiny s mezinárodním rozměrem. Projekt zahrnuje odborná témata typu vzdělávací metody v ochraně přírody, environmentální hodnocení a ekologické sítě v krajině aj. Projekt zahrnuje tři klíčové aktivity, které se dále člení na řadu dílčích subaktivit (klíčová aktivita 1: Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem; klíčová aktivita 2: Podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání a podnikatelským a veřejným sektorem formou komunikačních a interaktivních platforem; klíčová aktivita 3: Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a podnikatelským a veřejným sektorem). Cílové skupiny tvoří studenti VŠ, akademičtí a ostatní pracovníci VŠ a další pracovníci zabývající se vzděláváním.

Výstupy projektu (Rozpis monitorovacích indikátorů závazných pro Partnera - OU):

  • Počet podpořených osob celkem - muži a ženy - celkem 200 osob
  • Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - celkem 4 osoby

Projektový tým:

Vlastník zprávy: doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. | Aktualizováno: 13. 08. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt