FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Molekulární genetika nádorových a kardiovaskulárních chorob

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/2.3.00/20.0040

Řešitel:

Koordinátor projektu za OU:

Rozpočet:

  • 6.614.045,00 Kč

Doba trvání:

  • předpoklad 01. 09. 2011 - 31. 8. 2014

Anotace:

Projekt multidisciplinární spolupráce na využití molekulárně genetických a sérových biomarkerů v prevenci a predikci závažných civilizačních chorob a ve spolupráci se zahraničními pracovišti, zavedení principů personalizované medicíny do zdravotnického výzkumu a klinické praxe. Cílem projektu je vytvoření specializovaného pracoviště molekulární genetiky a studia biomarkerů v onkologii a kardiologii a napojení tohoto pracoviště na klinická pracoviště preventivní a personalizované medicíny v České republice a v zahraničí. Současně problematiku personalizované medicíny vyučovat pro akademické pracovníky i studenty vysokých škol a lékaře. Cílem je zajistit aby studium biomarkerů a problematika personalizované medicíny, která patří k vysoce moderním v současné medicíně, se co nejvíce rozšířila v našem státě. Výstupem projektu budou zavedené metodiky pro výzkum, které umožní výzkum a vytvoření mezinárodního kolektivu, který bude schopen podávat projekty v mezinárodním měřítku a především v rámci 7. a 8. rámcového programu EU.

Vlastník zprávy: Lenka Šumpichová | Aktualizováno: 16. 07. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt