FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Komplexní program pro postup žen – manažerek

logolink

Název projektu:

  • Komplexní program pro postup žen – manažerek

Registrační číslo:

  • CZ.1.04/3.4.04/88.00047

Prioritní osa:

  • 4.3.

Název oblasti podpory:

  • Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Číslo výzvy:

  • 88

Datum zahájení realizace:

  • 1. 12. 2012

Datum ukončení projektu:

  • 30. 11. 2014

Řešitel projektu za OU:

Hlavní řešitel projektu:

Partner:

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora žen v postupu na vyšší pozice dodáním potřebných kompetencí. Zároveň projekt zavedením dalších opatření podpoří slaďování rodinného a pracovního života. Zaměstnavatelé ve zdravotnictví budou projektem motivováni k zavádění pro-zaměstnaneckých opatření formou kariérových plánů a manažerských databází s cílem usnadnit ženám přístup na vedoucí pozice. Pro posílení vazby na změnu bude vytvořeno příznivé pracovní prostředí pro seberealizaci žen, které dnes obtížně kombinují rodinu a práci. Prostředím pro aplikace a ověření nástrojů pro podporu kariérového postupu žen jsou subjekty, působící v oblasti zdravotnictví a oblasti sociální. Ženy projdou programem Základní znalostní výbava manažerky a budou se moci obracet na osobního profesního poradce. Proškoleni budou také interní poradci pro oblast rovných příležitostí. Projekt bude završen šířením výstupů projektu a osvětou. Aktivity projektu vychází z reálných potřeb zaměstnaných žen a v rámci projektu bude v horizontu 2 let podpořeno a zařazeno do vzdělávacích kurzů 96 osob. Projekt vychází z šetření, z něhož je zřejmé, že nemocnice vykazují setrvalý nedostatek zejména zdravotnických profesí a nízké procento žen ve vyšším a top managementu. Východiskem projektu je obecně nerovné zastoupení vertikální osy v neprospěch žen.

Realizaci projektu bude zajišťovat realizační tým, který zabezpečí jednotlivé klíčové aktivity po celou dobu trvání projektu (24 měsíců). Projekt je plánován na období 12/2012 - 11/2014. Zaměstnanci nemocnic, především ženy s potenciálem postupu na vyšší pozice se budou zúčastňovat jednotlivých vzdělávacích aktivit dle naplánovaného harmonogramu a předem rozkrytých potřeb cílových skupin. V rámci projektu je plánováno osm klíčových aktivit. V rámci aktivit projektu se nepředpokládá mezinárodní spolupráce.

Vlastník zprávy: Ing. Petr Svoboda | Aktualizováno: 25. 09. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt