FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Projekt Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

loga

Základní informace o projektu - Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu

  • Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Zkrácený název projektu

  • Centrum výzkumu odborného jazyka

Registrační číslo

  • CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Řešitel

  • Ostravská univerzita v Ostravě

Finanční dotace

  • 16 081 662,24 Kč

Termíny

  • Datum zahájení realizace projektu: 31. červenec 2012
  • Datum ukončení realizace projektu: 30. červen 2015

Poskytovatel

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Anotace

Projekt je zaměřen na podporu nově vznikajícího Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na FF OU. V rámci centra dojde k soustředění vědeckovýzkumných kapacit dvou kateder – katedry anglistiky a germanistiky – na výzkum odborného diskurzu a k zapojení mladých badatelů z řad Ph.D. studentů do tohoto výzkumu. Centrum naváže na výsledky dosavadní badatelské činnosti obou pracovišť a zefektivní její další rozvoj jak v oblasti výzkumu jazykových jevů příznačných pro odborný jazyk, tak v oblasti užití odborného jazyka v jednotlivých komunikačních oblastech. Zapojení dvou významných zahraničních odborníků, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením mezinárodních výzkumných týmů, podpoří cílenou profilaci nového výzkumného pracoviště, zvýšení jeho excelence a jeho širší zapojení do mezinárodního výzkumu.

Projektový tým

Vedoucí projektu

Výkonný manažer

Finanční manažer

Více informací o projektu naleznete na stránkách Centra výzkumu odborného jazyka.

Výběrová řízení:

Vlastník zprávy: Ing. Petr Svoboda | Aktualizováno: 11. 10. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt