FAQ

Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: infopečenáčosupuntikcz, podatelnapečenáčosupuntikcz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Kalendář akcí

Ostravská univerzita v Ostravě


Filtrovat podle:
části názvu:
typu akce:
období
ikona cal
 - 
ikona cal
   

Akce připravované (KONFERENCE)

 
ltw.gifpředchozí následujícígtw.gif
záznamů na stránce: 5, 20, 50, 100, 200, všechny  |  stručné zobrazení  |  skrýt filtr


Konference Učíme nadané žáky II
termín: 22. 04. 2014
pořádá:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU),
Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta OU)
kontakt:ostravanadanym2014@email.cz
web: pdf.osu.cz/kpg/index.php?id=11633
Studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
termín: 24. 04. 2014
začátek:09.10
místo:učebna G414 (budova G)
pořádá:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta OU)
web: pdf.osu.cz/kcd/index.php?id=11913
IV. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU v Ostravě
termín: 28. 04. 2014
místo:budova ZZ
pořádá:Lékařská fakulta OU
web: lf.osu.cz/index.php?id=11745
Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií - závěrečná konference projektu (VEDTYM)
termín: 29. 04. 2014
začátek:08.00
konec:16.30
místo:aula OU (budova B)
pořádá:Fakulta sociálních studií OU
kontakt:monikapuntikhurtikovapečenáčosupuntikcz
web: fss.osu.cz/index.php?id=11911
Studentská vědecká konference Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 2014
termín: 06. 05. 2014
pořádá:Přírodovědecká fakulta OU
web: prf.osu.cz/index.php?id=11735
Mezinárodní vědecká konference Studia humanitatis - Ars hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V
termín: 06. 05. 2014 - 07. 05. 2014
místo:prostory Filozofické fakulty OU
pořádá:Katedra slavistiky (Filozofická fakulta OU),
Katedra filozofie (Filozofická fakulta OU)
web: ff.osu.cz/index.php?id=11613
Konference Společnou cestou
termín: 06. 05. 2014 - 07. 05. 2014
místo:aula OU (budova B)
pořádá:Fakulta sociálních studií OU,
Slezská diakonie
kontakt:cestouspolecne@email.cz
web: fss.osu.cz/index.php?id=11872
7. ročník konference s mezinárodní účastí Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014
termín: 14. 05. 2014 - 15. 05. 2014
pořádá:Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví (Lékařská fakulta OU)
web: konference.osu.cz/globalprob/
21. Celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí
termín: 16. 05. 2014 - 18. 05. 2014
místo:Hotel Reoneo, Vernířovice u Šumperka
pořádá:Českomoravská psychologická společnost - Sekce psychologie zdraví,
Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta OU),
Katedra psychologie (FF UK v Praze),
Ústav sociálního lékařství (LF UK v Hradci Králové)
kontakt:email: bohumilpuntikkoukolapečenáčosupuntikcz, mobil: 777 675 760
web: pdf.osu.cz/kpe/index.php?id=11919
JANÁČKIANA 2014
termín: 29. 05. 2014 - 30. 05. 2014
místo:budova B
pořádá:Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta OU)
web: pdf.osu.cz/khv/index.php?id=11739
Mezinárodní vědecká konference „Via viatoresquaerit. Mobilita společnosti v dějinách zemí Vyšegrádské čtyřky“
termín: 29. 05. 2014 - 30. 05. 2014
místo:Gdyně, Polsko
pořádá:Centrum pro stud.střed.společnosti-Vivarium (Filozofická fakulta OU)
web: ff.osu.cz/viv/index.php?id=11761
Mezinárodní vědecká konference Pojetí důstojnosti člověka mezi antikou a novověkem
termín: 12. 06. 2014
místo:v prostorách Katedry filozofie FF OU, Reální 5, 701 03 Ostrava
pořádá:Katedra filozofie (Filozofická fakulta OU)
web: ff.osu.cz/kfi/index.php?id=11917
International scientific conference of doctoral candidates "The City And The Newcomers: Adaptation Of An Individual And A Group"
termín: 13. 06. 2014
místo:banketní místnost budovy FF OU
pořádá:Katedra historie (Filozofická fakulta OU),
Katedra dějin umění a kulturního dědictví (Filozofická fakulta OU)
web: conferenceuo.naproti.cz/
Therapeutic Drug Monitoring, Personalised Pharmacotherapy - European Conference
termín: 28. 08. 2014 - 30. 08. 2014
místo:Praha
pořádá:Česká společnost klinické farmakologie,
Lékařská fakulta OU
kontakt:info@tdm2014.eu
web: www.tdm2014.eu
Mezinárodní konference ICTE 2014
termín: 09. 09. 2014 - 11. 09. 2014
místo:Rožnov pod Radhoštěm
pořádá:Katedra informačních a komunikačních technologií (Pedagogická fakulta OU)
kontakt:ictepečenáčosupuntikcz, ictePhDpečenáčosupuntikcz
web: konference.osu.cz/icte
Parémie národů slovanských VII - Parémie včera a dnes
termín: 17. 09. 2014 - 18. 09. 2014
místo:FF OU
pořádá:Katedra slavistiky (Filozofická fakulta OU)
web: ff.osu.cz/ksl/index.php?id=11902
Konference Psychologické aspekty pomáhání
termín: 04. 11. 2014 - 05. 11. 2014
pořádá:Katedra psychologie (Filozofická fakulta OU)
web: konferencepomahani.osu.cz
Mezinárodní konference The Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel
termín: 06. 11. 2014 - 08. 11. 2014
místo:Centrum výzkumu odborného jazyka FF OU
popis:Centrum výzkumu odborného jazyka, ve kterém od roku 2011 spolupracují germanisté a anglisté Filozofické fakulty Ostravské univerzity, pořádá 6.-8. listopadu 2014 mezinárodní konferenci, jejímž cílem je prezentovat a diskutovat nové cesty, otázky a metody výzkumu odborného jazyka. V rámci ostravského výzkumu stejně jako na konferenci jsou vědomě zohledněny rozdílné a navzájem se doplňující vědecké přístupy, které umožňují zkoumat různé aspekty odborného jazyka.
pořádá:Centrum výzkumu odborného jazyka (Filozofická fakulta OU),
Katedra germanistiky (Filozofická fakulta OU)
kontakt:professionaldiscoursepečenáčosupuntikcz
fachsprachenforschungpečenáčosupuntikcz
web: konference.osu.cz/professionaldiscourse/
Mezinárodní vědecká konference Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech
termín: 04. 12. 2014
místo:aula OU (budova B)
pořádá:Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta OU)
web: projekty.osu.cz/svp/ka3-konference-mezinarodni.php


ltw.gifpředchozí následujícígtw.gif

© Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2014
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: infopečenáčosupuntíkcz, podatelnapečenáčosupuntíkcz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | RSS | Technický kontakt