FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
 
funkce:
proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy
 
obor činnosti:
komunitní sociální práce, sociální práce s rodinou
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií (Fakulta sociálních studií)

telefon, mobil:
553 46 3120, 597 09 3120
734 358 607
 
e-mail:
alicetečkagojovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
SA 111, 1. NP, budova SA (Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

2013habilitace v oboru Sociální práce
2004Ph.D. v oboru Sociální práce
2000PhDr. v oboru Sociální práce
1997Mgr. v oboru sociologie - andragogika

Přehled zaměstnání

1995 – 1997osobní asistent TREND Spolek vozíčkářů Olomouc
1997 – 1998sociální pracovnice odboru sociálně právní ochrany Města Ostravy – Úřadu městského obvodu Ostrava –Jih
1999 - 2003sociální pracovnice občanského sdružení Vzájemné soužití, Ostrava, práce na projektech: Vesnička soužití, Integrace menšin v ČR, terénní sociální práce v romských komunitách
1998 - 2008odborná asistentka Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
2008 - dosudodborná asistentka Katedry metod sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Metody sociální práce s rodinou
  • Pokročilé metody sociální práce s rodinou
  • Komunitní práce jako metoda inkluze Romů
  • Metody komunitní sociální práce

Vědeckovýzkumná činnost

2002 - 2004Člen řešitelského týmu – Grant Grantové agentury ČR „Senioři ve společnosti. Strategie zachování autonomie“. řešitel: PhDr.Dana Sýkorová, PhD., reg.č. 403/02/1182. Realizace výzkumu Sociální pracovníci a senioři.
2009 - 2011Člen řešitelského týmu v rámci výzkumného projektu „Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji“.

Granty

2006 - 2007Člen realizačního týmu veřejné zakázky „Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené" zadané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Odborem sociálních služeb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
2006 - 2008Člen realizačního týmu projektu „Zvýšení připravenosti studentů sociální práce na měnící se požadavky a potřeby budoucích zaměstnavatelů pomocí kvalitnějšího vzdělávání v oblasti odborné praxe studentů“. Projekt realizován v rámci 2.výzvy Opatření 3.3.2 (podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje) OP RLZ, číslo projektu CZ 04.1.03/3.2.15.2/0247.
2006 - 2007Člen realizačního týmu veřejné zakázky, garant tvorby metodické příručky „Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček, v rámci OP RLZ, opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
2009 - 2011Člen realizačního týmu projektu „Profesní vzdělávání sociálních kurátorů“ v rámci OP RLZ „Lidské zdroje a zaměstnanost“.

Působení v zahraničí

8.2.-20.2.1999Stáž v organizaci ECCE, Koblenz (Německo) v rámci projektu Leonardo da Vinci. Téma: využívání informačních technologií v sociální práci.
11.10.-18.10.2002Studijní pobyt v organizaci SPOLU International, Utrecht (Holandsko). Téma: komunitní práce, integrace etnických menšin.
22.-23.1.2004Výuka v rámci Msc. European Social Work Programme, v modulu CE2: The Practice of European Social Work – Towards Informed Choice. Přednáška a seminář na téma: From National to a Trans-national Perspective of Social Work Practice na Canterbury Christ Church University College (Velká Británie)

Další vzdělávání (kurzy)

2001Výukový a výcvikový program „Ostrov rodiny: Integrující přístup pro práci s rodinou – I., II.“, lektor: PhDr. Zdeněk Rieger. Rozsah: 32 hodin výuky, 22 hodin výcviku (celkem 54 hodin)
2003 - 2004Vzdělávací kurz „Community Work and Roma Inclusion“, lektoři Drs.Jef Helmer a Drs.Leida Schuringa, pořádaný KSP ZSF OU a Spolu International Foundation v rozsahu 80 hodin.
2009Vzdělávací kurz „Respektovat a být respektován“ v rozsahu 36 hodin, lektoři Mgr. T. Kopřivová, PhDr. P. Kopřiva.

Členství

  • členka Vědecké rady pro sociální práci ministerstva prácea sociálních věcí
  • Člen výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt