FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.

prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. titul, jméno, příjmení:
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
 
funkce:

 
obor činnosti:
lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)

telefon, mobil:
553 46 2637, 597 09 2637
 
e-mail:
janatečkasvobodovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
G 408, 4. NP, budova G (Mlýnská 5, Moravská Ostrava)

osobní WWW stránka:
www.janasvo.cz
 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání:

 • 1975 Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1978 PhDr. – Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1985 CSc. – Filozofická fakulta UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita), obor čeština – němčina
 • 1989 docentka pro obor český jazyk (jmenování); habilitační řízení na FF UJEP v Brně (nyní Masarykova univerzita)
 • 2001 docentka pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko)
 • 2004 ukončeno inaugurační řízení (jmenovací profesorské řízení) na FF Prešovské univerzity v Prešově (Slovensko) pro obor všeobecná jazykoveda (obecná lingvistika)
 • 2005 jmenování profesorkou

Průběh zaměstnání:

 • 1975-1976 středoškolská profesorka, Vojenské gymnázium J. Žižky v Moravské Třebové
 • od 1976 Pedagogická fakulta v Ostravě, od r. 1991 součást Ostravské univerzity
 • od 1992 - vedoucí katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU

Odborné zaměření:

 • česká gramatika, zvl. syntax a komunikační funkce výpovědi
 • aplikovaná lingvistika a didaktika mateřského jazyka
 • jazyková specifika školské komunikace
 • jazyková kultura s obecnělingvistickým rámcem

Graduační práce:

 • rigorózní práce (1978) Sémantické hodnoty imperativnosti
 • kandidátská disertační práce (1985) Syntaktická charakteristika imperativu a vokativu v českých výzvových větách
 • habilitační spis Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2000, ISBN 80-7042-175-4
 • habilitační přednáška (23. 4. 2001) Obecnělingvistický pohled na školskou komunikaci
 • inaugurační přednáška (14. 10. 2004) Obecnělingvistický pohled na konstanty a proměny prestiže spisovnosti

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt