FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. titul, jméno, příjmení:
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
 
funkce:
vedoucí katedry KAM
proděkanka pro zahraniční vztahy
 
obor činnosti:
teorie sociální práce, metody sociální práce s  jednotlivcem, teoretické sebepojetí sociální práce
 
katedra / středisko (fakulta):
Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)
Děkanát Fakulty sociálních studií (Fakulta sociálních studií)

telefon, mobil:
553 46 3162, 597 09 3162
734 422 725
 
e-mail:
marietečkaspilackovazavináčosutečkacz
 
místnost, podlaží, budova:
SA 119, 1. NP, budova SA (Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory)

osobní WWW stránka:

 
publikační a umělecká činnost:
Publikační činnost - IS PUBL

 
profesní životopis:

Vzdělání

1990Gymnázium Ostrava - obor technická chemie
1993Střední zdravotnická škola Ostrava- porodní asistentka
2006Mgr. Sociální práce se zdravotnickým profilem, ZSF OU
2011Ph.D., Sociální práce, FSS OU
2016doc., habilitace v oboru Sociální práce, FSS OU

Přehled zaměstnání

1993-1997FNsP Ostrava Zábřeh, Porodnicko gynekol. oddělení
1997 - dosudOSVČ
2010 - dosudOdborná asistentka, FSS OU Ostrava

Vědeckovýzkumná činnost

2011 - 2013Vědecký pracovník - junior v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“. Reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080
2013 - 2014Vědecký pracovník - senior v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií“. Reg.č. CZ.1.07/2.3.00/20.0080

Granty

2010 - 2011Moravskoslezský kraj, RRC/01772/2010
Projekt „Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji“, členka řešitelského týmu
2012 - 2015Projekt „Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě“
Reg. č. projektu: OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006., garant předmětu
2013Řešitel projektu SGS č. SGS6/FSS/2013 s názvem „Analýza využití úkolově orientovaného přístupu v praxi na území města Ostravy“
2016Řešitel projektu SGS č. SGS01/FSS/2016 s názvem „Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa“

Působení v zahraničí

01. 03. - 30. 06. 2004University of Kuopio, Finsko
Studijní pobyt v rámci programu Sokrates/Erasmus
29. 01. – 03. 02. 2012University of Eastern Finland, výuka tématu Social Work Theories from Historical Perspective
11. - 14. 04. 2012University of Lodz, výuka témat Social Work Theories from Historical PerspectiveTask Centred Approach
20. - 25. 10. 2013NieAarhus University, Dánsko, výuka tématu Social Work Theories and Methods from Historical Perspective
9. - 12. 11. 2014Comenius University In Bratislava, Slovakia, Faculty of Education, Institute of Social Studies and Therapeutic Education, Department of Social Work, výuka témat: Task centred approach, Historical research in Social Work, Social Work in Czechoslovakia during 70ies-80ies of 20. century
22. - 23. 1. 2015University of Silesia, Katowice, Poland, Faculty of Social Sciences výuka tématu Social Work Theories and Methods from Historical Perspective
9. - 11. 11. 2015University of Eastern Finland, Kuopio, výuka témat Theory and methods in social work from historical perspectives, Task centred approach, Social Work in Czechoslovakia during 70ies - 80ies in 20. century

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Teorie a metody sociální práce
  • Metody sociální práce s jednotlivcem
  • Teoretické sebepojetí sociální práce
  • Využití vybraných teoretických konceptů při práci s nezaměstnanými
  • Kasuistický seminář
  • Průběžná praxe - exkurze
  • Seminář k diplomové práci

Další vzdělávání (kurzy)

2011Pyramida - Centrum podpory studentům se specifickými potřebami, Ostravská univerzita, kurz Inkluzivní prostředí pro vysokoškolské prostředí
2013ASVSP – vzdělávací seminář na téma Doba nazývaná postmoderní a sociální práce

Členství

RokNázev kurzu, vzdělavatel, místo, rozsah
od 2015Member of the Board of Reviewers, časopis Educational Sciences. Interdisciplinary studies. Lodž.

 
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt