FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Vědecké zaměření členů Katedry latinského jazyka a kultury

 • Mgr. Kamil Harvánek, Ph.D.
  latinská filologie, latinská medievistika; těžiště zájmu: lidová zbožnost ve středověku (zvykosloví, hereze), latinské barokní drama

 • Mgr. Pavel Hruboň, Ph.D.
  medievistika, pomocné vědy historické; těžiště zájmu: papežská diplomatika, dějiny vztahu papežství k českým zemím, dějiny monasticismu

 • doc. Mgr. Igor Lisový, CSc.
  dějiny a kultura starověku; těžiště zájmu: antická historiografie, kultura severního Černomoří, moderní historiografie antiky

 • Mgr. Richard Psík, Ph.D.
  latinská medievistika; pomocné vědy historické; těžiště zájmu: středověké prameny diplomatické povahy - listiny, formulářové sbírky, rétorika, recepce antického písemnictví

 • doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D.
  latinská medievistika; latinská středověká literatura; těžiště zájmu: duchovní literatura (homiletika, biblická exegeze, duchovní lyrika), historiografie, cisterciácké písemnictví, recepce antického písemnictví

 • doc. PhDr. František Šimon, CSc.
  antická literatura; dějiny medicíny a lékařská terminologie; morfematická analýza

Vlastník zprávy: doc. Mgr. Anna Pumprová, Ph.D. | Aktualizováno: 20. 01. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt