FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Inovace měřícího zařízení pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů v oblasti hydrologie


Inovace měřícího zařízení pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů v oblasti hydrologie
ID projektu:FRVŠ 977/2013
Tem. okruh/Spec.:Aa
Začátek projektu:01.01.2013
Konec projektu:31.12.2013
Fakulta/Pracoviště OU:Přírodovědecká fakulta
Řešitel na OU:RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Anotace
Projekt je zaměřen na inovaci vyučovaných metod a samostatné práce studentů v oblasti sběru a analýzy terénních dat v oblasti hydrologie, fluviální geomorfologie a geoekologie. Zásadně inovuje a doplňuje vybavení potřebné k měření rychlostí proudění a záznamu změřených dat na malých a středních vodních tocích v době sucha i povodňových průtoků.
Současné vybavení katedry fyzické geografie a geoekologie je za hranicí životnosti, neumožňuje provádět komplexní hydrometrická měření a nereflektuje vývoj měřící techniky v této oblasti. Studenti tak po příchodu na pracovní trh nemají praktické dovednosti v oblasti použití měřícího zařízení a nemají zkušenosti s odvozováním jeho systémových chyb, což snižuje jejich uplatnitelnost.
Investiční prostředky budou využity na pořízení moderní a v operativní praxi standardně využívané měřící techniky pro terénní měření rychlosti proudění vody a plochy měrných profilů (StreamPro ADCP, hydrometrická mikrovrtule OTT C2, měřič rychlostí proudění OTT Nautilus) s cílem zvýšit kompetence studentů v oblasti terénních měření a vyhodnocování terénních dat a umožnění studentské experimentální činnosti při terénních cvičeních a zpracování závěrečných prací.
Vlastník zprávy: Ing. Alena Cibulcová | Aktualizováno: 20. 06. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt