FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Inovace a zkvalitnění praktické výuky Aplikované mikrobiologie


Inovace a zkvalitnění praktické výuky Aplikované mikrobiologie
ID projektu:FRVŠ 905/2013
Tem. okruh/Spec.:B4a
Začátek projektu:01.01.2013
Konec projektu:31.12.2013
Fakulta/Pracoviště OU:Přírodovědecká fakulta
Řešitel na OU:Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.
Anotace
Cílem projektu je inovace praktické výuky předmětu Aplikovaná mikrobiologie. Záměrem projektu je modernizovat náplň cvičení zavedením nových experimentálních úloh. Realizace tohoto projektu poskytne studentům možnost seznámit se s novými moderními metodami práce s mikroorganismy používanými v mikrobiologických laboratořích. Nově vybraná témata praktických úloh jsou zvolena tak, aby řešená problematika umožnila studentům prakticky si osvojit některé novější mikrobiální techniky aktuálně využívané v praxi. Zařazením vybraných experimentálních úloh budou vytvořeny podmínky pro zkvalitnění vysokoškolské přípravy studentů a zlepšení jejich připravenosti pro praxi.
Vlastník zprávy: Ing. Alena Cibulcová | Aktualizováno: 20. 06. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt