FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Výzkumné zaměření Centra regionálních studií

Charakteristika Centra

Centrum regionálních studií FF OU je vědeckovýzkumné pracoviště zaměřené na problematiku regionů, regionalismu a regionální literatury a kultury. Zabývá se historickými, sociálními a kulturními aspekty, vymezením kulturních regionů/areálů, hledáním společných prvků v kulturních segmentech Evropy. Pracoviště, které vzniklo na Ostravské univerzitě jako Ústav pro regionální studia již v roce 1996, má přesahy do dalších vědních oblastí, např. do lingvistiky a sociolingvistiky, do kulturních dějin, folkloristiky a etnografie, zabývá se kulturní pamětí a pamětí míst, regionální a místní identitou.

Výzkumné zaměření Centra regionálních studií

V současnosti se tým zkušených i začínajících badatelů zaměřuje na obecný výzkum konstrukce a reprezentace prostoru v literatuře, jazyce a výtvarném umění, usiluje o mezioborové definice regionů, zabývá se problematikou kulturního dědictví regionů a teoretickými aspekty místních jmen.

V analytické části se zaměřuje na sledování literatury, jazyka a kultury jako nositele místní a regionální identity širšího Ostravska, Těšínska, Valašska, Jesenicka a dalších oblastí.

Publikační činnost

Stěžejní publikací Centra regionálních studií je Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. K dalším významným monografiím z posledních let patří Valašsko - historie a kultura a knihy věnované vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění Město a Krajina, které jsou výsledkem stejnojmenných sympozií.

Vlastník zprávy: Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D. | Aktualizováno: 10. 01. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt