FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Organizace přijímacího řízení na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

Přijímací zkouška na všechny bakalářské obory Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje se koná formou písemné zkoušky z oboru. Abychom vám ulehčili přípravu na tuto přijímací zkoušku, připravili jsme pro vás okruhy ke Ekonomické geografii a regionálnímu rozvoji (okruhy jsou shodné pro prezenční i kombinovanou formu studia), Politickou a kulturní geografiiDvouoborové studium Geografie.

Termíny přijímacího řízení pro bakalářské obory Politická a kulturní geografie a Ekonomická geografie a regionální rozvoj (v prezenční i kombinované formě) jsou dostupné na fakultních stránkách Organizace přijímacího řízení v dokumentu Termíny přijímacího řízení PřF. V závislosti na počtu uchazečů může dojít k menší úpravě tohoto termínu. Přesný čas a místo konání bude oznámeno uchazečům písemnou formou v pozvánce k přijímací zkoušce.

Přijímací zkouška na všechny navazující magisterské studijní obory na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje (pro jejich přehled se podívejte do kategorie Nabízené obory) se koná formou písemného testu a ústního pohovoru. Bližší informace o průběhu přijímací zkoušky naleznete v Požadavcích k přijetí. Okruhy k jednotlivým oborům jsou k dispozici ve zprávě Okruhy k přijímacím zkouškám PřF OU. Přesné datum, místo a čas přijímací zkoušky bude uchazečům oznámen písemnou formou v pozvánce k přijímacímu řízení. Zpravidla se tato zkouška koná v červnu.

Pokud máte dotazy k formální stránce přijímacího řízení, na které jste nenalezli odpověď ani na stránkách Přírodovědecké fakulty, ani na stránkách naší katedry, obraťte se na pracovníky studijního oddělení Přírodovědecké fakulty.

Vlastník zprávy: Mgr. Luděk Krtička | Aktualizováno: 26. 10. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt