FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Program Erasmus+ (studenti a vyučující Katedry filozofie)

Katedra filozofie nabízí svým studentům mimo běžné výuky i možnost pobytu na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS+.

ERASMUS+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností a nabízí možnosti vysokoškolského a odborného vzdělávání v členských zemích EU, ESVO (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a kandidátských zemí EU. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia pro více než 4 miliony osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionům osob v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

V současné době katedra spolupracuje s více než desítkou význačných evropských univerzit (zajímavá je kupříkladu nabídka spolupráce s Universidad de La Laguna na ostrově Tenerife), se kterými má uzavřenou bilaterální smlouvu o možnostech výměnných pobytů jak pro studenty tak i pro vědecké pracovníky. Hlavním cílem je rozšiřování vzdělávacích možností našich studentů, prohlubování jejich znalostí a zkušeností v mezinárodním prostředí. Partnerské univerzity nabízí nejen kvalitní akademické zázemí, ale i možnosti získání nových zkušeností a zážitků či poznávání nových míst, kultur i lidí.

Seznam všech institucí, s nimiž Katedra filozofie spolupracuje, lze najít na stránce Naši partneři.

Program Erasmus+ (zahraniční studenti)

Vlastník zprávy: PhDr. Petr Hromek | Aktualizováno: 21. 12. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt