FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Požadavky k přijetí ke studiu na Ústavu zobrazovacích metod

Prezenční forma studia:

V akademickém roce 2014/2015 nebude otevřen 1. ročník kombinovaného studia.

Prezenční forma studia:

Uchazeč musí absolvovat přijímací řízení v podobě písemného testu v rozsahu středoškolského učiva s volbou odpovědí z těchto předmětů:

  • Biologie
  • Fyzika

Celkové maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 60 bodů. Každý test bude mít 30 otázek, z každé otázky je možné získat 1 bod.

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení obou testů.

U této formy studia je nutné doložit, že uchazeč má oprávnění k výkonu povolání v uvedeném oboru (tzv. registraci), pokud toto oprávnění nemá, musí v rámci studia absolvovat praktickou výuku a praxi v rozsahu prezenční formy studia a to v rozsahu, jež určuje Vyhláška č. 39/2005 Sb.

Vlastník zprávy: Mgr. Alena Przybylová | Aktualizováno: 18. 02. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt