FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Charakteristika a vědecké zaměření katedry anglistiky a amerikanistiky

Základní směry vědecké činnosti katedry:

 1. Interpersonální funkce v diskurzu z hlediska funkčně strukturální jazykovědy

 2. Americká etnická literatura a alternativní pojetí americké kultury a společenského dění

Vědecké zaměření členů katedry anglistiky a amerikanistiky

 • Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
  Metodika výuky anglického jazyka; multimediální a interaktivní výuka; anglicismy; neologismy

 • doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
  Dokumentace a revitalizace ohrožených jazyků; synchronní i diachronní sociolingvistika a lingvistická antropologie; výzkum lékařského diskurzu

 • Mgr. Petr Filip
  Dějiny britské literatury s důrazem na restaurační období

 • doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.
  Angloamerický modernismus; meziválečná evropská avantgarda; humanismus; filosofie kultury; literární historie a teorie; translatologie; populární kultura.

 • Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.
  Americká studia a sociálně-kulturní historie USA; dějiny americké literatury s důrazem na soudobou americkou divadelní a kinematografickou tvorbu

 • Mgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D.
  Translatologie; překladové univerzálie; překlad propagačních textů; kritická analýza diskurzu s hlavním zaměřením na propagační a reklamní žánry; diskurz novin a zpravodajství

 • Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.
  Funkční syntax; sémantické škály ve funkční větné perspektivě

 • prof. PhDr. Stanislav Kavka, CSc.
  Language change; idiomatologie (sémantika), anglická kompozita jako idiomatické výrazy, psycholingvistický rozbor anglických lexikálních idiomů; problémy flektivní a derivační morfologie

 • doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
  Americká židovská literatura; americká holocaustová literatura; americké etnické literatury; teorie traumatu ve vztahu k literatuře; téma imigrace v americké literatuře

 • doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
  Literatura západního pobřeží USA a Kanady; ekokritika; recepce americké literatury

 • Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.
  Funkční syntax; neverbální komunikace, mikroanalýza gest a řeči.

 • Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.
  Afroamerická literatura; historie amerických černochů a černý feminismus; ženská literární tradice

 • PhDr. Stella Nangonová
  Metodika tvorby učebnic a výukových text; dějiny britského umění a architektury

 • Mgr. Ivana Janoušková, Ph.D.
  Funkční syntax; komunikační strategie v oblasti beletristické literatury

 • Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
  Analýza textu a jeho překlad; komunikační strategie v různých typech diskursu; žánrová analýza v institucionálním diskursu

 • Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
  Textová lingvistika; (hyper)syntax se zaměřením na výstavbu textu v oblasti akademického diskurzu; kontrastivní analýza anglických a českých textů akademické publicistiky

Interní doktorandi

 • Mgr. Daniel Bizoň
  Pragmalingvistika; analýza textové stránky počítačových her; lékařská angličtina

 • Mgr. Barbora Blažková
  Kritická analýza mediálního diskurzu se zaměřením na novinové titulky z hlediska funkční lingvistiky

 • Mgr. Szymon Domański
  Kognitivní lingvistika; psycholingvistické aspekty osvojování cizího jazyka

 • Mgr. Tereza Malčíková
  Akademický diskurs; metadiskurs v žánru vysokoškolské učebnice

Vlastník zprávy: Mgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D. | Aktualizováno: 20. 02. 2012
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt