FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Charakteristika katedry filozofie

Katedra filozofie nabízí bakalářské a magisterské navazující studium oboru Filozofie, bakalářské studium oboru Základy společenských věd, magisterské navazující studium Učitelství základů společenských věd a doktorské studium oboru Filozofie. Bakalářské a doktorské studium oboru Filozofie nabízí katedra v prezenční i v kombinované formě, studium dalších oborů zatím pouze v prezenční formě.

Katedra filozofie nabízí také možnost vykonání státní rigorózní zkoušky v oboru Filozofie.

Katedra rovněž zabezpečuje výuku společenskovědních disciplín (filozofie, etiky, logiky, ekonomie, politologie, biblistiky, judaistiky, religionistiky) pro všechny fakulty Ostravské univerzity.

Pracovníci Katedry filozofie reprezentují široký záběr výzkumných zájmů a aktivit. Členové katedry se zabývají různými etapami vývoje filozofie (antika, středověk, novověk, současná a postmoderní filozofie), ale specializují se také na různé filozofické disciplíny (metafyzika, logika, etika, estetika, politologie, religionistika, filozofie přírody, filozofie dějin) a zkoumají různé filozofické aspekty (etika medicíny, feminizmus, aplikované etiky, interpretace uměleckých děl, biblistika, filozofie jazyka) a problémy současného světa. Další členové katedry se orientují na aplikovaný výzkum, či praktické uplatnění filozofie při analýze problémů regionu, rovnosti, spravedlnosti, dialogu, a aktuálních problémů občanské společnosti a místní demokracie.

Vlastník zprávy: PhDr. Petr Hromek | Aktualizováno: 26. 03. 2013
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt