FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Hlavní směry výzkumné činnosti na OU

 • Governance zaostávajících a destabilizovaných území
 • Výzkum dopadů průmyslových technologií na životní prostředí
 • Geomorfologická a paleoenvironmentální odezva na globální a regionální změny prostředí
 • Globální analýza a teorie čísel
 • Studium biologické diverzity v reálném a evolučním čase
 • Genomová biologie: studium evoluce a funkce živých organismů pomocí genomických a bioinformatických přístupů
 • Proměny odborného diskursu v kulturních kontextech: nové a inovované textové druhy/žánry
 • Výzkum identity míst a regionů v literatuře, jazyce a kultuře
 • Hospodářské a sociální dějiny novověku
 • Výzkum středověké společnosti a kultury
 • Epidemiologie a prevence
 • Monoklonální gamapatie: patogeneze, diagnostické a léčebné cíle, prevence
 • Výzkum v oblasti vzdělávání s využitím ICT
 • Bydlení nízkopříjmových skupin obyvatel – intervence sociální práce a opatření sociální politiky
 • Teorie a aplikace fuzzy modelování

Podrobnější informace o zaměření vědecké činnosti na jednotlivých pracovištích Ostravské univerzity naleznete:

Vlastník zprávy: Ing. Alena Cibulcová | Aktualizováno: 13. 10. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt