FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Aplikovaná matematika a Fuzzy modelovani (Ph.D.)

Doktorandi v oboru Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování mohou pracovat

V rámci oboru Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování si pak doktorandi mohou zvolit jedno z následujících zaměření:

Diferenciální rovnice: geometrické, variační a optimalizační metody
Související oblasti výzkumu:
Školitelé:
Analytická teorie čísel
Související oblast výzkumu:
Školitelé:
Fuzzy modelování
Související oblast výzkumu:
Cíle studia:

Student tohoto zaměření získá potřebné znalosti z následujících oblastí:

  • teorie uspořádaných struktur (residuované svazy, MTL-, BL-, MV-algebry apod.),
  • fuzzy logika, teorie modelů,
  • aproximace funkcí pomocí různých transformací,
  • algoritmy inspirované živou přírodou (evoluční algoritmy, inteligence hejna/roje apod.),
  • metody fuzzy modelování ve zpracování dat (dolování informací z dat, strojové učení apod.),
  • metody založené na umělých neuronových sítích.

Podstatná část studia je věnována praktickému rozvíjení výše uvedených metod a jejich aplikacím, především v následujících oborech:

  • zpracování dat (dolování informací z dat, analýza časových řad a prognózování jejich vývoje, metody počítačového vidění apod.),
  • řízení a rozhodování založené na expertních znalostech,
  • umělá inteligence a modelování běžného lidského usuzování.
Školitelé:

Informace o studijním plánu

Obor Akademický rok
2016/2017
Akademický rok
2017/2018
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování informace informace
vizualizace vizualizace
Vlastník zprávy: doc. RNDr. David Bartl, Ph.D. | Aktualizováno: 29. 07. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt