FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Obor Ochrana veřejného zdraví P5347 (doktorský čtyřletý)

  • doktorský čtyřletý
  • prezenční a kombinovaná forma

Charakteristika oboru

Studijní obor je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v ochraně veřejného zdraví. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický vědecký titul „Ph.D.“ uváděný za jménem.

Profil absolventa

Studium doktorského programu poskytne absolventům široké a hluboké teoretické znalosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, epidemiologické metodologie, uplatňované při jejich vědecké práci, tj. při provádění a vyhodnocení epidemiologických studií, v oblasti vlivu faktorů životního stylu a faktorů životních a pracovních podmínek na lidský organismus v etně teoretických i praktických znalostí postupů minimalizujících negativní vlivy těchto faktorů. Absolventi budou schopni navázat na svoji vědeckou práci v rámci DSP ve svém dalším profesním životě zejména v oblasti ochrany a podpory zdraví obyvatelstva. Absolventi budou také, kromě výzkumné práce, schopni realizovat metody ochrany a podpory zdraví obyvatelstva v praxi.

Uplatnění absolventů

Absolventi získají základní předpoklady pro samostatnou vědeckou práci, získají znalosti a schopnosti nutné k provádění populaního výzkumu formou epidemiologických studií, získají vzdělání ve zdravotnickém oboru, který zdůrazňuje preventivní aspekt přístupu ke zdraví a získají teoretické znalosti i praktické dovednosti při aplikaci poznatků v rámci prevence a podpory zdraví.

Oborová rada

Informace o přijímacím řízení pro doktorský studijní program

Bližší informace k oboru

Vlastník zprávy: Mgr. Markéta Grünspanová | Aktualizováno: 17. 08. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt