FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Obor Ošetřovatelství P5341 (doktorský čtyřletý)

  • doktorský čtyřletý
  • prezenční a kombinovaná forma

Charakteristika oboru

Studijní obor je koncipován v prezenční a kombinované formě studia. Hlavním cílem studia je připravit absolventy k samostatné vědecké činnosti, ke kultivaci vysoce odborně specializovaného vědění použitelného v nejrůznějších kontextech teoretického a praktického bádání v ošetřovatelství. Standardní doba doktorského studia je čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými student prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademickývědecký titul „Ph.D.“ uváděný za jménem.

Profil absolventa

Absolventi budou orientováni ve vědním ošetřovatelství a jeho metodologii, budou připraveni k vědeckému bádání a samostatné tvůrčí činnosti v oboru ošetřovatelství. Budou schopni aplikovat mezinárodní klasifikační systémy v ošetřovatelské teorii a praxi, implementovat praxi založenou na důkazech v ošetřovatelské a zdravotní péči a ve výuce ošetřovatelských profesionálů, budou schopni podílet se na na tvorbě, adaptaci a evaluaci klinických doporučených postupů v ošetřovatelství. Získaná kvalifikace připraví absolventy k metodickému a manažerskému působení v péči o zdraví, v prevenci onemocnění a v péči o nemocné jedince, rodiny, populační skupiny ve zdravotnických institucích a v komunitní ošetřovatelské péči v rámci primární, sekundární a terciální zdravotní péče.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumné práci s důrazem na aplikaci do ošetřovatelské praxe, ve výukové činnosti v rámci terciárního vzdělávání ošetřovatelských studijních programů, při implementaci mezinárodních klasifikací ošetřovatelství do praxe, v manažerských pozicích ve vzdělávacích institucích nebo ve státních a nestátních ziskových a neziskových organizací s ošetřovatelskou problematikou.

Oborová rada

Bližší informace k oboru

Vlastník zprávy: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. | Aktualizováno: 27. 11. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt