FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


Dodatek k diplomu - DIPLOMA SUPPLEMENT (DS)

česky english

DS je dokument, který je vydáván automaticky a bezplatně všem absolventům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů na Ostravské univerzitě v Ostravě. Poprvé jej obdrželi všichni absolventi Ostravské univerzity v Ostravě v akademickém roce 2004/2005. Berlínské komuniké ministrů odpovědných za vysoké školství uvádí: „Každý student, který úspěšně ukončí své studium od roku 2005, by měl obdržet DS automaticky a zdarma.“

Kdy vznikl?

Vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997 (Convention the recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region). Formát a strukturu dodatku navrhla společná pracovní skupina složená ze zástupců Rady Evropy, Evropské komise a UNESCO/CEPES v roce 1998.

Co je dodatek k diplomu a jak vypadá?

DS je vydáván na Ostravské univerzitě v Ostravě dvoujazyčně (anglicko-česky). Je vytištěn na papíře formátu A3 s podtiskem, hologramem univerzity, otiskem razítka univerzity a podepsán rektorem. Shrnuje údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení.

DS je dokument popisující podstatu, úroveň, obsah, postavení studií, která byla uskutečněna a úspěšně dokončena držitelem dokladu o kvalifikaci (tj. diplomu), který dodatek vhodně doplňuje. Dodatek k diplomu je prostředkem ke zlepšení mezinárodní "průhlednosti" a spravedlivého akademického a profesního uznávání kvalifikací. Podporuje a usnadňuje mobilitu občanů, která je podmíněna průkaznými doklady o jejich kvalifikaci. Usnadňuje vysokým školám uznávání zahraničních kvalifikací.

Co dodatek k diplomu není?

  • dodatek k diplomu není životopis
  • nenahrazuje doklad o získané kvalifikaci (tvoří přílohu diplomu)
  • není nástrojem, který zaručí automatické uznání

Co nabízí studentům?

  • sjednocený formát nabízí snazší "čitelnost" a srovnatelnost v různých zemích
  • nabízí přesný popis studijního programu a kompetencí, které absolvent získal; je objektivní a spravedlivý
  • přináší popis národního systému VŠ a udává postavení VŠ, kterou student absolvoval
  • usnadňuje přístup k práci nebo dalšímu studiu v zahraničí
  • má význam v otázce zaměstnatelnosti (zaměstnavatelé se dozví více o odborném profilu a kompetencích uchazeče)

Diploma Supplemet Label?

Ostravská univerzita v Ostravě získala certifikát DS Label již třikrát, poprvé pro období 2006 - 2009, podruhé pro období 2009 - 2013 a potřetí pro období 2013 - 2016.

Vlastník zprávy: Radmila Černá | Aktualizováno: 26. 03. 2014
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt