FAQ

Ostravská univerzita
Dvořákova 7
701 03 Ostrava

IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz
telefon: 597 091 111, 553 461 111

  
cz   en


OU

Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Uznání vzdělání a kvalifikace získané studiem na zahraniční vysoké škole je upraveno právními předpisy:
  1. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), § 87 § 89, § 90, § 105, § 106
  2. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (s účinností od 1. ledna 2006)
  3. Mezinárodní smlouvy, kterými je ČR vázána a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv.
  4. Směrnice rektora.

Postup při uznávání vzdělání a kvalifikace vychází z mezinárodních smluv, kterými je ČR vázána a které jsou publikovány ve Sbírce zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv, případně na webových stránkách MŠMT - mezinárodní spolupráce – seznam mezinárodních smluv v působnosti MŠMT ČR.

Od 1. května 2004 v souvislosti se vstupem do EU jsou aktualizovány některé nové informace na webových stránkách MŠMT.

Orgány, které rozhodují o uznávání

Veřejné vysoké školy rozhodují o uznávání vysokoškolských diplomů vydaných v zahraničí v 1. instanci. Pouze ve sporných případech o odvolání rozhoduje MŠMT.

(S výjimkou vzdělání v oblasti vojenství a bezpečnostních služeb – Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra.)

Procesní postup na Ostravské univerzitě v Ostravě

Procesní postup uznávání vysokoškolského vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravě je stanoven Nostrifikačním řádem univerzity – Směrnicí rektora č. 93/07 včetně Dodatku.

Vlastník zprávy: Radmila Černá | Aktualizováno: 15. 06. 2015
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt