FAQ

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

e-mail: infotečkalfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky: duben, květen 2016

 • Tělesná výchova - 20. dubna 2016 (náhradní termín pouze na žádost a z důvodu kolize s termínem maturitní zkoušky - 23. dubna 2016).

Přijímací zkouška: květen, červen 2016

 • Písemné odborné testy - aplikace na PC
  • Odborné testy (biologie, fyzika, chemie, společenskovědní test)
   • Nelékařské zdravotnické obory: 1. - 3. června 2016
   • Všeobecné lékařství: 6. - 8. června 2016
  • Odborný test (společenská patologie): 9. května 2016
  • Odborné testy (Ošetřovatelská péče v pediatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii, Komunitní péče v PA, Ochrana veřejného zdraví, Fyzioterapie): 1. – 3. června 2016
 • Ústní zkoušky:
  • Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací: květen, červen 2016
 • Přijímací zkouška pro doktorské studijní programy:
  • Ošetřovatelství: 16. června 2016
  • Veřejné zdravotnictví: 14. června 2016

Náhradní termín pro všechny druhy přijímacích zkoušek, kromě talentových zkoušek, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky: 14. červen 2016.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po zasedání komise pro přijímací řízení v nejbližším možném termínu, jež následuje až po náhradním termínu přijímací zkoušky. Rámcové výsledky budou nejpozději zveřejněny prostřednictvím webu v prvním týdnu měsíce července. Každý uchazeč obdrží písemné rozhodnutí, na nějž může teprve uplatnit možnost podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí dle zákona.

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v rámci studijních programů:

 • B5341 Ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma) je 80,
 • B5349 Porodní asistence (prezenční forma) je 25,
 • B5345 Specializace ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma) je 160,
 • B5347 Veřejné zdravotnictví je 25,
 • B3953 Bezpečnost společnosti 25,
 • M5103 Všeobecné lékařství je 110,
 • N5341 Ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma) je 50,
 • N5345 Specializace ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma) je 50,
 • N5347 Veřejné zdravotnictví je 25,

přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení počtu financovaných studentů pro Ostravskou univerzitu na rok 2016 ze strany MŠMT se počet přijatých uchazečů na jednotlivých oborech studijního programu může změnit.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. a) a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu/oboru v daném, akademickém roce.

Vlastník zprávy: Mgr. Markéta Grünspanová | Aktualizováno: 24. 03. 2016
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2016
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt