FAQ

Lékařská fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh

e-mail: infotečkalfzavináčosutečkacz

  
cz   en


Termíny přijímacích zkoušek

Talentové zkoušky: duben, květen 2015

 • Tělesná výchova - 22. dubna 2015
  25. duben 2015 je určen pouze pro uchazeče, kteří v době řádného termínu praktické zkoušky konají maturitní zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška: květen, červen 2015

 • Písemné odborné testy - aplikace na PC
  • Odborné testy (biologie, fyzika, chemie, společenskovědní test)
   • Nelékařské zdravotnické obory: 1. - 5. června 2015
   • Všeobecné lékařství: 8. - 10. června 2015
  • Odborný test (společenská patologie): 1. - 5. června 2015
  • Odborné testy (Ošetřovatelská péče v pediatrii, Ošetřovatelská péče v geriatrii, Komunitní péče v PA, Ochrana veřejného zdraví, Fyzioterapie): 1. - 5. června 2015
 • Ústní zkoušky:
  • Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací: květen, červen 2015
 • Přijímací zkouška pro doktorské studijní programy:
  • Ošetřovatelství: červen 2015
  • Veřejné zdravotnictví: červen 2015

Náhradní termín pro všechny druhy přijímacích zkoušek, kromě talentových zkoušek, bude na základě písemné žádosti povolen pouze z důvodu kolize s termínem konání maturitní zkoušky: 18. června 2015.

Výsledky přijímacích zkoušek včetně návrhů na rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budou stanovena po zasedání přijímací komise LF OU pro AR 2013/2015 v týdnu od 7. července 2015.

Předpokládaný nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu v rámci studijních programů:

 • B5341 Ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma) je 80,
 • B5349 Porodní asistence (prezenční forma) je 25,
 • B5345 Specializace ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma) je 150,
 • B5347 Veřejné zdravotnictví je 25,
 • B3953 Bezpečnost společnosti 20,
 • M5103 Všeobecné lékařství je 110,
 • N5341 Ošetřovatelství (prezenční i kombinovaná forma) je 50,
 • N5345 Specializace ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma) je 20,
 • N5347 Veřejné zdravotnictví je 25,

přičemž platí, že v závislosti na reálném přidělení počtu financovaných studentů pro Ostravskou univerzitu na rok 2015 ze strany MŠMT se počet přijatých uchazečů na jednotlivých oborech studijního programu může změnit.

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. a) a ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění děkan fakulty je oprávněn rozhodnout, i v průběhu přijímacího řízení, o neuskutečnění studijního programu/oboru.

Vlastník zprávy: Mgr. Markéta Grünspanová | Aktualizováno: 12. 03. 2015
 

© Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2015
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | RSS | Technický kontakt