OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Čeština pro cizince / Czech for Foreigners
Fakulta / organizační jednotka:Filozofická fakulta OU
Cílová skupina:cizinci, kteří se chtějí naučit česky nebo zdokonalit svoji znalost češtiny
Doba trvání / hodinová dotace:30 vyučovacích hodin (1 hodina = 45 minut) ve  dvouhodinových, popř. tříhodinových blocích
Cena:5.500 Kč/1 osoba (cena zahrnuje studijní materiály)
Forma:prezenční
Organizace studia:druhá polovina září (pro zimní semestr září-prosinec) nebo druhá polovina února (pro letní semestr únor-květen), popř. dle domluvy
Garantující odborná katedra:Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta OU)
Garant:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Pedagogický poradce:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Anotace:Studenti jsou zařazeni dle své znalostní úrovně českého jazyka do studijní skupiny se zahraničními studenty, přijíždějícími v rámci programu Erasmus. Kurz je přizpůsobován požadavkům účastníků. Výuka v základních úrovních (KCJ/CECI1, KCJ/CECI2) je zaměřena na zvládnutí praktické každodenní komunikace a porozumění jednoduchým textům. V kurzu pro pokročilé studenty (KCJ/CECIT) se výuka soustředí na porozumění náročnějším textům, komplikovanější gramatiku a rozšiřování slovní zásoby.
Výstupní doklad:osvědčení o absolvování kurzu
Přihlášky:Přihláška se podává elektronickou formou (e-přihláška).

Zkrácenou verzi e-přihlášky vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:
Filozofická fakulta OU
katedra českého jazyka
Reální 5
70103 Ostrava
Uzávěrka přihlášek:průběžně
Kontakt / další informace:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Způsob platby:Číslo účtu: 931761/0710
Variabilní a specifický symbol bude uveden ve smlouvě o studiu.
Vyučující:doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.,
Mgr. Jakub Maruš,
PhDr. Lucie Radková, Ph.D.,
doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.