OU > Univerzita PRO > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Název akce CŽV:Aplikovaná informatika - studium vybraných předmětů
Fakulta / organizační jednotka:Centrum celoživotního vzdělávání (Přírodovědecká fakulta OU)
Cílová skupina:Absolvent střední školy s maturitou.
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry
Cena:20 000,- Kč (úhrada v ročních splátkách 10 000,- Kč / akademický rok)
Forma:Prezenční výuka kombinovaná s distanční (distanční část vedena v prostředí LMS Moodle)
Organizace studia:Plánované místo konání:
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, učebny Katedry informatiky a počítačů
Garantující odborná katedra:Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta OU)
Garant:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
Pedagogický poradce:Ing. Eliška Treterová
Anotace:Studijní program obsahuje vybrané předměty akreditovaného studijního programu Aplikovaná informatika – studijní obor Aplikovaná informatika. Po úspěšném složení přijímacích zkoušek může být absolvent tohoto programu CŽV, v případě zájmu, přijat do řádného studia. Podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění může být absolventům programů CŽV v případě, že se stanou řádnými studenty, uznána výuka v rámci programů CŽV až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému ukončení studia.
Výstupní doklad:Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.
Uzávěrka přihlášek:bude upřesněno
Kontakt / další informace:Bc. Gabriela Peroutková,
Ing. Simona Polochová
Způsob platby:převod z účtu, složenka, faktura
Vyučující:Zaměstnanci Katedry informatiky a počítačů PřF OU