OU

Alice Gojová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 207, budova SA
funkce:děkanka FSS OU
obor činnosti:komunitní sociální práce, sociální práce s rodinou
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální práce (Fakulta sociálních studií)20200
Děkanát Fakulty sociálních studií20930
telefon, mobil: 734 358 607
553 46 3101
e-mail: alice.gojova@osu.cz
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2013habilitace v oboru Sociální práce
2004Ph.D. v oboru Sociální práce
2000PhDr. v oboru Sociální práce
1997Mgr. v oboru sociologie - andragogika

Přehled zaměstnání

1995 – 1997osobní asistent TREND Spolek vozíčkářů Olomouc
1997 – 1998sociální pracovnice odboru sociálně právní ochrany Města Ostravy – Úřadu městského obvodu Ostrava –Jih
1999 - 2003sociální pracovnice občanského sdružení Vzájemné soužití, Ostrava, práce na projektech: Vesnička soužití, Integrace menšin v ČR, terénní sociální práce v romských komunitách
1998 - 2008odborná asistentka Katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
2008 - dosudodborná asistentka Katedry metod sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Metody sociální práce s rodinou
  • Pokročilé metody sociální práce s rodinou
  • Komunitní práce jako metoda inkluze Romů
  • Metody komunitní sociální práce

Vědeckovýzkumná činnost

2002 - 2004Člen řešitelského týmu – Grant Grantové agentury ČR „Senioři ve společnosti. Strategie zachování autonomie“. řešitel: PhDr.Dana Sýkorová, PhD., reg.č. 403/02/1182. Realizace výzkumu Sociální pracovníci a senioři.
2009 - 2011Člen řešitelského týmu v rámci výzkumného projektu „Nová sociální rizika a možnosti uplatnění moderních metod sociální práce v Moravskoslezském kraji“.

Granty

2006 - 2007Člen realizačního týmu veřejné zakázky „Zajištění vzdělávání metodiků a koordinátorů sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené" zadané Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky, Odborem sociálních služeb v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), opatření 2.1. - Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
2006 - 2008Člen realizačního týmu projektu „Zvýšení připravenosti studentů sociální práce na měnící se požadavky a potřeby budoucích zaměstnavatelů pomocí kvalitnějšího vzdělávání v oblasti odborné praxe studentů“. Projekt realizován v rámci 2.výzvy Opatření 3.3.2 (podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje) OP RLZ, číslo projektu CZ 04.1.03/3.2.15.2/0247.
2006 - 2007Člen realizačního týmu veřejné zakázky, garant tvorby metodické příručky „Podpora vytváření systému terénní sociální práce – vytvoření metodických příruček, v rámci OP RLZ, opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.
2009 - 2011Člen realizačního týmu projektu „Profesní vzdělávání sociálních kurátorů“ v rámci OP RLZ „Lidské zdroje a zaměstnanost“.

Působení v zahraničí

8.2.-20.2.1999Stáž v organizaci ECCE, Koblenz (Německo) v rámci projektu Leonardo da Vinci. Téma: využívání informačních technologií v sociální práci.
11.10.-18.10.2002Studijní pobyt v organizaci SPOLU International, Utrecht (Holandsko). Téma: komunitní práce, integrace etnických menšin.
22.-23.1.2004Výuka v rámci Msc. European Social Work Programme, v modulu CE2: The Practice of European Social Work – Towards Informed Choice. Přednáška a seminář na téma: From National to a Trans-national Perspective of Social Work Practice na Canterbury Christ Church University College (Velká Británie)

Další vzdělávání (kurzy)

2001Výukový a výcvikový program „Ostrov rodiny: Integrující přístup pro práci s rodinou – I., II.“, lektor: PhDr. Zdeněk Rieger. Rozsah: 32 hodin výuky, 22 hodin výcviku (celkem 54 hodin)
2003 - 2004Vzdělávací kurz „Community Work and Roma Inclusion“, lektoři Drs.Jef Helmer a Drs.Leida Schuringa, pořádaný KSP ZSF OU a Spolu International Foundation v rozsahu 80 hodin.
2009Vzdělávací kurz „Respektovat a být respektován“ v rozsahu 36 hodin, lektoři Mgr. T. Kopřivová, PhDr. P. Kopřiva.

Členství

  • členka Vědecké rady pro sociální práci ministerstva prácea sociálních věcí
  • Člen výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální práci.


Nepodařilo se načíst záznamy.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy.Nepodařilo se načíst záznamy.Reflexe drogové scény v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období8/2015 - 12/2015
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Reintegrace matek samoživitelek žijících v azylových domech do trvalých forem bydlení
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Poskytování dotací vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2014 - 8/2015
PoskytovatelDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období9/2013 - 8/2014
PoskytovatelDěkanát FSS, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Podpora absolventů doktorského studia sociální práce
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Období7/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra sociální práce, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený