Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti.

Podrobné informace naleznete na www.msmt.cz.

Přehled projektů MŠMT řešených v roce 2016 na OU

MŠMT - Program LE - EUPRO II

MŠMT - Program COST

MŠMT – Národní program udržitelnosti NPU I

MŠMT – Národní program udržitelnosti NPU II

MŠMT – Dotační program Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016