Ministerstvo kultury (MK)

MK je ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků.

Podrobné informace naleznete na www.mkcr.cz.

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje každý rok veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) www.mkcr.cz/vyzkum-a-vyvoj.

Přehled projektů Ministerstva kultury řešených v roce 2016 na OU