Grantová agentura České republiky (GA ČR)

GA ČR každoročně uděluje na základě veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji granty projektům základního výzkumu ze všech oborů vědy.

GA ČR poskytuje finanční podporu na vědecké projekty v rámci tzv. programů standardních, juniorských, postdoktorských projektů, dále poskytuje dotaci na projekty na podporu excelence, na podporu mezinárodních grantových projektů (LA), jejichž hodnocení probíhá s využitím principu „Lead Agency“ a na podporu mezinárodních grantových projektů (bilaterálních), která jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. GA ČR podporuje bilaterální kooperaci vědců a vědeckých týmů ve spolupráci s:

  • Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Německo
  • National Research Foundation of Korea (NRF), Korea
  • Ministry of Science and Technology (MOST), Tchaj-wan

Podrobné informace naleznete na www.gacr.cz.

Přehled projektů GA ČR řešených na OU

Standardní grantové projekty GA ČR řešené na OU

Juniorský grantový projekt GA ČR řešený na OU

Mezinárodní grantový projekt (LA) řešený na OU (Rakousko)