Zpěvák Dan Bárta a vědec Aleš Dolný z Ostravy jsou nominováni na Knihu roku

Kniha o vážkách, jakou nikde nenajdete. Jejími autory jsou zpěvák Dan Bárta a Aleš Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Ministerstvo životního prostředí publikaci nominovalo na cenu Kniha roku. Jak nominace dopadne, dozvíme se zítra na slavnostním vyhlášení ceny v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze. Ceny předává Ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Dan Bárta a Aleš Dolný na knize pracovali 8 let, má téměř 700 stran a váží bezmála 4 kilogramy. Jmenuje se Vážky České republiky a vydal ji Český svaz ochránců přírody Vlašim. Jde o publikaci, ve které najdete aktuální poznatky o vážkách, jež se vyskytují ve středoevropském pásmu – konkrétně 80 000 údajů o různých druzích. ve zkratce jde o encyklopedii vážek na našem území.

Autorem většiny fotografií a výtvarným redaktorem je Dan Bárta. Vedoucím desetičlenného autorského kolektivu textové části je RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

„Ne každá země takovou knihu má. Z východního bloku jsme jediní,“ upozorňuje Aleš Dolný, „a z hlediska obsahu jde o nejrozsáhlejší knihu o vážkách na celém světě.“ Monografie rozebírá historii a současnou vědu o vážkách, věnuje se všeobecnému, ale i detailnímu popisu jednotlivých druhů, najdete v ní grafy, mapky výskytu, fotografie a skeny vážek.

Podchladit, naskenovat, pustit

Unikátní jsou digitální fotografie všech 150 druhů vážek – samců i samiček. „Vypadá to jako obrázky, ale ve skutečnosti jde o fotografie,“ vysvětluje Dolný.

Oba autoři snímali živý hmyz na speciálním skeneru. „Nejprve jsme vážky podchladili. V entomologickém sáčku jsme je na určitou dobu, třeba přes noc, strčili do ledničky. Když jsme je vytáhli, nehýbaly se, takže jsme si je mohli vyfotit,“ popisuje Aleš Dolný s tím, že po focení vážky samozřejmě vypustili. „Tato metoda má jedno velké plus: Můžeme pořídit detailní vyobrazení ohrožených a vzácných druhů, aniž bychom zvýšili míru nebezpečí jejich lokálního vymizení.“

Barevná rozmanitost vážek na digitálních fotografiích a informační karta, která doprovází každý naskenovaný druh, je podle Aleše Dolného důležitá především pro biology, knihu však ocení úplně všichni, i laici.

Vážky a těžký průmysl, jde to dohromady?

Nejvíce dějů kolem vážek autoři zachytili v Moravskoslezském kraji. „Samozřejmě jsme chtěli, aby byly záznamy co nejpestřejší, proto jsme se vydali i na Šumavu, do Krkonoš nebo na jižní Moravu, ale i tak jsme se hodně věnovali takzvaným sekundárním biotopům v černouhelném regionu, tedy náhradním útočištím vážek v Karviné či Stonavě,“ říká Dolný.

„Už dávno jsme v rámci různých výzkumů na katedře zjistili, že je tady spousta vzácných druhů brouků. V biotopech v Moravskoslezském kraji jsou ale i vážky, které nikde jinde nenajdeme. Tato místa jsme v knize dopodrobna zdokumentovali, najdete v ní i panoramatické fotografie biotopů, které dělal Dan.“

Vydání knihy financovalo Ministerstvo životního prostřední v posledních třech letech vrcholné práce na knize. Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta knihu podpořila pořízením zejména techniky v rámci grantů, které předcházely vydání knihy. „Díky novému hardwaru jsme vypracovali metodiku focení vážek a výsledky našich projektů byly ku prospěchu knihy,“ konstatuje Dolný z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Oba autoři teď míří do Prahy. Ministerstvo životního prostředí nominovalo publikaci Vážky České republiky na cenu Kniha roku. Převezmou zítra na udílení cen, tj. v sobotu 3. října, Aleš Dolný a Dan Bárta cenu za nejlepší knihu roku?

Článek připraven ve spolupráci s redakcí Solokapr.cz.